ifa
 

خانه ارسال نظرات تعرفه تبلیغات درباره ما عضویت تالار گفتگو نقشه سایت e خدمات الکترونیک

اورژانسهای ورزشی

آسیب ورزشی

توانبخشی ورزشی

رشته های ورزشی

روانشناسی ورزشی

پزشکی و ورزش

تغذیه ورزشی

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

 خانه > مقالات پزشکي و ورزشي > مقالات داخلي
عنوان مقاله:مقايسه اعتماد به نفس ورزشي در بين ورزشكاران رشته هاي مشت زني، كشتي و وزنه برداري و همبستگي آن با نخبگي و سابقه تمرين
نويسنده:بهرام عباس,شفيع زاده محسن
متن خلاصه مقاله:

پژوهش در علوم ورزشي بهار 1381; 1(1):111-122

 

هدف تحقيق حاضر، مقايسه خرده مقياس هاي اعتماد به نفس ورزشي ورزشکاران نخبه و غير نخبه است. بدين منظور 116 نفر از ورزشکاران رشته هاي ورزشي مشت زني، کشتي و وزنه برداري که در مسابقات قهرماني کشور شرکت داشتند، در اين تحقيق شرکت داده شدند. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه هاي اعتماد بنفس صفتي ورزشي و اعتماد بنفس حالتي ورزشي بود.
براي تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده، مقايسه گروهها و محاسبه همبستگي بين متغيرهاي تحقيق بترتيب از آزمون t مستقل، تحليل واريانس يک طرفه و رابطه همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که اعتماد بنفس ورزشي (P<0.000) ورزشکاران نخبه به طور معني داري بيشتر از ورزشکاران غير نخبه است. همچنين نتايج تجزيه تحليل واريانس نشان داد که اعتماد بنفس صفتي ورزشي (P<0.000)، اعتماد بنفس اعتماد بنفس حالتي ورزشي (P<0.003) و اعتماد بنفس ورزشي (P<0.000) مشت زنان نخبه بيشتر از غير نخبه و اعتماد بنفس صفتي ورزشي (P<0.035)، اعتماد بنفس حالتي ورزشي (P<0.001) و اعتماد بنفس ورزشي (P<0.003) کشتي گيران نخبه بيشتر از غير نخبه است. در مورد وزنه برداران تفاوت معني داري مشاهده نشد. نتايج روابط همبستگي در کشتي گيران نخبه نشان داد که بين سابقه تمريني با اعتماد بنفس صفتي ورزشي (P<0.001)، اعتماد بنفس حالتي ورزشي (P<0.04) و اعتماد بنفس ورزشي (P<0.005) رابطه معني داري وجود دارد. نتايج تحقيق نشان داد که برتري فني و مهارتي، مقام هاي اکتسابي و صرف ساعات زياد براي تمرين، موجب افزايش اعتماد بنفس ورزشکاران در صحنه ورزش مي شود.

كليد واژه: ورزشكاران نخبه، اعتماد به نفس صفتی ورزشی و اعتماد بنفس حالتی ورزشی


چاپ مطلب ارسال برای دوستان

 

 

 

 

توانبخشی ورزشی

پزشکی و ورزش

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

تغذیه ورزشی

روانشناسی ورزشی

رشته های ورزشی

اورژانس های ورزشی

ورزش معلولین

طب مکمل

ورزش و گروههای سنی

تشخیص و درمان

ماساژ درمانی

حرکات اصلاحی

اخبار

کلینیک درد

آسیب های ورزشی

  نقشه سایت | عضویت | درباره ما | تعرفه تبلیغات | ارسال نظرات | خانه  

حقوق این سایت متعلق به موسسه طب ورزش پارس می باشد.

هرگونه برداشتی از مطالب با ذکر منبع (www.sportmedicine.ir) بلامانع است.  

طراحی شده توسط شرکت سامانه های هوشمند مصباح شارژ