ifa
 

خانه ارسال نظرات تعرفه تبلیغات درباره ما عضویت تالار گفتگو نقشه سایت e خدمات الکترونیک

اورژانسهای ورزشی

آسیب ورزشی

توانبخشی ورزشی

رشته های ورزشی

روانشناسی ورزشی

پزشکی و ورزش

تغذیه ورزشی

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

 خانه > مقالات پزشکي و ورزشي > مقالات داخلي
عنوان مقاله:تبيين موفقيت ورزشي در ورزشهاي گروهي و فردي بر حسب هوش هيجاني
نويسنده:بشارت محمدعلي,عباسي غلام رضا,ميرزاكمسفيدي رضا
متن خلاصه مقاله:

المپيک بهار 1385; 14(1 (پياپي 33)):87-96

 

در اين پژوهش، رابطه هوش هيجاني با موفقيت ورزشي بررسي شد. هدف اصلي پژوهش حاضر، تبيين موفقيت ورزشي در ورزشهاي گروهي و فردي بر حسب هوش هيجاني در يک نمونه دانشجويي بود. شصت و هفت ورزشکار (44 پسر و 23 دختر) از دانشجويان رشته هاي گوناگون ورزشي دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران در اين پژوهش شرکت کردند. از آزمودنيها خواسته شد که مقياس هوش هيجاني را تکميل کنند. مربيان ورزشکاران، موفقيت ورزشي آزمودنيها را با اجراي مقياس موفقيت ورزشي ارزيابي کردند. براي تحليل داده ها پژوهش، از شاخص ها و روشهاي آماري شامل فرواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار، آزمون t، ضريب همبستگي و تحليل رگرسيون استفاده شد. نتايج پژوهش نشان دادند که هوش هيجاني با موفقيت ورزشي در ورزشهاي گروهي و فردي همبستگي مثبت دارد. اما اين متغيير فقط در ورزشهاي گروهي مي تواند موفقيت ورزشي را پيش بيني کند. هوش هيجاني از طريق خصيصه هاي ادراک هيجاني، آسان سازي هيجاني، شناخت هيجاني و مديريت هيجانها و با سازوکارهاي پيش بيني، پيشگيري، افزايش قدرت کنترل و تقويت راهبردهاي مقابله کارآمد به فرد کمک مي کند که عملکرد ورزشي خود را بهبود بخشد و باعث افزايش احتمال موفقيت ورزشي شود.

كليد واژه: هوش هيجاني، موفقيت ورزشي، ورزش گروهي، ورزش فردي، روان شناسي ورزش


چاپ مطلب ارسال برای دوستان

 

 

 

 

توانبخشی ورزشی

پزشکی و ورزش

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

تغذیه ورزشی

روانشناسی ورزشی

رشته های ورزشی

اورژانس های ورزشی

ورزش معلولین

طب مکمل

ورزش و گروههای سنی

تشخیص و درمان

ماساژ درمانی

حرکات اصلاحی

اخبار

کلینیک درد

آسیب های ورزشی

  نقشه سایت | عضویت | درباره ما | تعرفه تبلیغات | ارسال نظرات | خانه  

حقوق این سایت متعلق به موسسه طب ورزش پارس می باشد.

هرگونه برداشتی از مطالب با ذکر منبع (www.sportmedicine.ir) بلامانع است.  

طراحی شده توسط شرکت سامانه های هوشمند مصباح شارژ