ifa
 

خانه ارسال نظرات تعرفه تبلیغات درباره ما عضویت تالار گفتگو نقشه سایت e خدمات الکترونیک

اورژانسهای ورزشی

آسیب ورزشی

توانبخشی ورزشی

رشته های ورزشی

روانشناسی ورزشی

پزشکی و ورزش

تغذیه ورزشی

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

 خانه > مقالات پزشکي و ورزشي > مقالات داخلي
عنوان مقاله:بررسي مقايسه اي اثر پروتکل درماني آنتي دپرسانتهاي سه حلقه اي با آنتي دپرسانتهاي سه حلقه اي + داروي ضد التهابي غير استروئيدي در بيماران مبتلا
نويسنده:ياوري كيا عليرضا
متن خلاصه مقاله:

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان تابستان 1386; 14(2 (مسلسل 44)):40-44

 
مقدمه و هدف: کمردرد يکي از شايع ترين بيماري ها مي باشد که درمان هاي متفاوتي براي آن پيشنهاد شده است. از جمله دارودرماني، فيزيوتراپي، جراحي و... در اين مطالعه اثر پروتکل هاي درماني آنتي دپرسانتها و آنتي دپرسانتها همراه با داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي در بيماران مبتلا به کمردرد مزمن مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع کارآزمايي باليني مداخله اي مي باشد و بر روي بيماراني که دچار کمردرد مزمن بدون علت ارگانيک شده اند در زمستان سال 84 و بهار سال 85 انجام شده است. بيماران به دو گروه 100 نفري تقسيم شدند که براي گروه يک پروتکل درماني آنتي دپرسانت سه حلقه اي (TCA) و براي گروه دوم آنتي دپرسانت سه حلقه اي + داروي ضد التهابي غير استروئيدي (NSAID) تجويز گرديد. ميزان پاسخ به درمان در هر گروه، با استفاده از 2 شيوه سيستم VAS در زمان هاي 2 هفته، 1 ماه و 3 ماه پس از درمان بررسي شد. داده هاي مربوط به بيماران شامل سن، جنس، مصرف سيگار و ميزان پاسخ به درمان ثبت گرديد. اطلاعات جمع آوري شده توسط نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون هاي c2 و t-test و ANOVA مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
نتايج: از مجموع 200 بيمار مورد مطالعه 83 بيمار (41.5 درصد) مرد و 117 بيمار (58.5 درصد) زن بودند محدوده سني بيماران 21 تا 75 سال و ميانگين سني بيماران 43.1±14.1 سال بوده است. در مورد خصوصيات دموگرافيک شامل سن، جنس در دو گروه درماني اختلاف آماري معني داري ديده نشد به ترتيب P= 0.78 و P= 0.66، در مورد مصرف سيگار نيز در دو گروه اختلاف آماري معني داري ديده نشد P= %68، ميزان درد پس از سه ماه در بيماران دريافت کننده TCA همراه با NSAID بطور معني داري از نظر آماري کمتر از بيماران دريافت کننده TCA به تنهايي مي باشد. (در هر دو گروه P<0.05 مي باشد) در هر دو شيوه اندازه گيري درد، روند تغييرات ميزان درد طي زمان، در دو گروه درماني اختلاف آماري معني داري نداشته و با يکديگر متفاوت نبوده است (P>0.05).
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد هر دو پروتکل TCA و TCA همراه با NSAID در درمان کمردرد مزمن موثر مي باشند. ولي تاثير TCA همراه با NSAID در درازمدت تا حدودي بيشتر از TCA به تنهايي مي باشد.
 
 


چاپ مطلب ارسال برای دوستان

 

 

 

 

توانبخشی ورزشی

پزشکی و ورزش

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

تغذیه ورزشی

روانشناسی ورزشی

رشته های ورزشی

اورژانس های ورزشی

ورزش معلولین

طب مکمل

ورزش و گروههای سنی

تشخیص و درمان

ماساژ درمانی

حرکات اصلاحی

اخبار

کلینیک درد

آسیب های ورزشی

  نقشه سایت | عضویت | درباره ما | تعرفه تبلیغات | ارسال نظرات | خانه  

حقوق این سایت متعلق به موسسه طب ورزش پارس می باشد.

هرگونه برداشتی از مطالب با ذکر منبع (www.sportmedicine.ir) بلامانع است.  

طراحی شده توسط شرکت سامانه های هوشمند مصباح شارژ