ifa
 

خانه ارسال نظرات تعرفه تبلیغات درباره ما عضویت تالار گفتگو نقشه سایت e خدمات الکترونیک

اورژانسهای ورزشی

آسیب ورزشی

توانبخشی ورزشی

رشته های ورزشی

روانشناسی ورزشی

پزشکی و ورزش

تغذیه ورزشی

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

 خانه > مقالات پزشکي و ورزشي > مقالات داخلي
عنوان مقاله:بررسي کيفيت زندگي افراد مبتلا به درد ناحيه پايين کمر
نويسنده:محمدي زيدي عيسي , خلج محمد , نقي زاده محمدمهدي
متن خلاصه مقاله:

سالمند زمستان 1385; 1(2):119-124

زمينه: ذکر اين سوال که چرا گروهي از افراد در زندگي حتي در دوران پيري از يک سلامت نسبي برخوردار هستند و گروهي دچار معلوليت و بيماري بوده و نيازمند خدمات بهداشتي و درماني هستند. ناتواني ناشي از LBP تقريبا برابر با يک چهارم بزرگسالان را سالانه تحت تاثير قرار مي دهد. شيوع کمردرد در کل جمعيت بسيار بالاست. به نحوي که گاهي تخمين زده مي شود %80 مردم در طول زندگي به آن مبتلا مي شوند. سالمنداني که مبتلا به درد ناحيه تحتاني کمر (LBP) هستند نه تنها از ناراحتي هاي فيزيکي رنج مي برند بلکه محدوديتهاي عملکردي ممکن است باعث ناتواني آنها شده و بر کيفيت زندگي آنها تاثير منفي بر جاي بگذارد. اين مساله به علت افزايش موارد بيماري و هزينه هاي درماني صرف شده در سالهاي اخير بيش از پيش مورد تاکيد قرار گرفته است.
هدف: اين پژوهش با هدف بررسي کيفيت زندگي افراد مسن و مقايسه آن با سالمندان سالم در گروه شاهد در يکي از کلينيک هاي شهر قزوين انجام شده است.
مواد و روشها: پژوهش حاضر يک بررسي نيمه تجربي با دو گروه مورد و شاهد ميباشد. تعداد افراد نمونه 56 نفر در گروه مورد است. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه اطلاعات دموگرافيکي و پرسشنامه استاندارد کيفيت زندگي Nottingham Health profile ميباشد. در نهايت داده هاي پژوهش توسط نرم افزار SPSS و آزمونهاي آماري t، همبستگي و کاي دو مورد تجزينه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني در اين بررسي 63 سال بود. کيفيت زندگي سالمندان که با پرسشنامه کيفيت زندگي ناتينگهام محاسبه شده است تفاوت معني داري را در ابعاد انرژي (P=0.004)، خواب (P=0.018)، درد (P=0.059)، فعاليت جسماني (P<0.001) و نمره کل کيفيت زندگي (P=0.042) در گروه مورد (سالمندان مبتلا به درد ناحيه تحتاني کمر) و گروه شاهد نشان داده است. اما در بعد انزواي اجتماعي (P=0.486) و واکنشهاي هيجاني (P=0.206) اختلاف معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: يافته هاي تحقيق نشان دهنده پايين بودن کيفيت زندگي سالمندان گروه مورد يعني سالمندان مبتلا به درد ناحيه تحتاني کمر نسبت به گروه شاهد يعني افراد سالم و معمولي است.
كليد واژه: کيفيت زندگي ، سالمندان ، درد ناحيه تحتاني کمر

 


چاپ مطلب ارسال برای دوستان

 

 

 

 

توانبخشی ورزشی

پزشکی و ورزش

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

تغذیه ورزشی

روانشناسی ورزشی

رشته های ورزشی

اورژانس های ورزشی

ورزش معلولین

طب مکمل

ورزش و گروههای سنی

تشخیص و درمان

ماساژ درمانی

حرکات اصلاحی

اخبار

کلینیک درد

آسیب های ورزشی

  نقشه سایت | عضویت | درباره ما | تعرفه تبلیغات | ارسال نظرات | خانه  

حقوق این سایت متعلق به موسسه طب ورزش پارس می باشد.

هرگونه برداشتی از مطالب با ذکر منبع (www.sportmedicine.ir) بلامانع است.  

طراحی شده توسط شرکت سامانه های هوشمند مصباح شارژ