ifa
 

خانه ارسال نظرات تعرفه تبلیغات درباره ما عضویت تالار گفتگو نقشه سایت e خدمات الکترونیک

اورژانسهای ورزشی

آسیب ورزشی

توانبخشی ورزشی

رشته های ورزشی

روانشناسی ورزشی

پزشکی و ورزش

تغذیه ورزشی

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

 خانه > مقالات پزشکي و ورزشي > مقالات داخلي
عنوان مقاله:تاثير آمي تريپتيلين در درمان کمر دردهاي مزمن
نويسنده:احمدي آهنگر علي جان , حسيني سيدرضا
متن خلاصه مقاله:

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل خرداد و تير 1387; 10(2 (پي در پي 43)):44-49

 

سابقه و هدف: کمر دردهاي مزمن بعلت شيوع زياد و صدمات اقتصادي ناشي از آن از معضلات بهداشتي و اجتماعي جوامع مي باشند. در درمان کمر دردهاي مزمن از روش هاي گوناگون دارويي و غير دارويي استفاده مي شود. اين مطالعه تاثير دارويي آمي تريپتيلين در درمان کمر دردهاي مزمن مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها: اين مطالعه کارآزمايي باليني بر روي بيماران مراجعه کننده به علت کمردرد مزمن به يک کلينيک نورولوژي، طي مدت دو سال انجام شد. بيماران بصورت يک در ميان به دو گروه تقسيم شدند. به گروه اول (n=125) آمي تريپتيلين ) 25ميلي گرم روزانه( داده شد و به گروه دوم (n=114) بعنوان گروه کنترل اين دارو تجويز نگرديد. ساير درمانهاي دارويي و غير دارويي در دو گروه يکسان بودند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه اي که شامل متغيرهاي سن، جنس، شغل، مدت کمردرد، بيماري زمينه اي، معيارهاي بهبودي )شامل اظهارنظر بيمار مبني بر کاهش درد، توانايي انجام کارهاي روزمره، توانايي حضور در محيط کار و باز يافتن قدرت انجام کارهاي شغلي( بود، جمع آوري و مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني بيماران در دو گروه مشابه و از لحاظ آماري اختلاف معني داري نداشت. همچنين از نظر جنس اختلاف معني داري بين دو گروه وجود نداشت. از 125 بيماري که داروي آمي تريپتيلين دريافت کرده بودند 104 بيمار (%83.2) بهبودي داشتند در حاليکه از 114 بيماري که اين دارو را دريافت نکردند 83 مورد (%72.8) بهبودي داشتند (p= 0.052).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه آمي تريپتيلين در درمان دارويي کمردردهاي مزمن موثر بوده و تجويز اين دارو در اين کمردردها توصيه مي شود.
 
 


چاپ مطلب ارسال برای دوستان

 

 

 

 

توانبخشی ورزشی

پزشکی و ورزش

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

تغذیه ورزشی

روانشناسی ورزشی

رشته های ورزشی

اورژانس های ورزشی

ورزش معلولین

طب مکمل

ورزش و گروههای سنی

تشخیص و درمان

ماساژ درمانی

حرکات اصلاحی

اخبار

کلینیک درد

آسیب های ورزشی

  نقشه سایت | عضویت | درباره ما | تعرفه تبلیغات | ارسال نظرات | خانه  

حقوق این سایت متعلق به موسسه طب ورزش پارس می باشد.

هرگونه برداشتی از مطالب با ذکر منبع (www.sportmedicine.ir) بلامانع است.  

طراحی شده توسط شرکت سامانه های هوشمند مصباح شارژ