ifa
 

خانه ارسال نظرات تعرفه تبلیغات درباره ما عضویت تالار گفتگو نقشه سایت e خدمات الکترونیک

اورژانسهای ورزشی

آسیب ورزشی

توانبخشی ورزشی

رشته های ورزشی

روانشناسی ورزشی

پزشکی و ورزش

تغذیه ورزشی

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

 خانه > مقالات پزشکي و ورزشي > مقالات داخلي
عنوان مقاله:شيوع کمردرد و برخي عوامل خطر آن در کارکنان پرستاري
نويسنده:رمضاني بدر فرهاد , نيك بخت عليرضا , محمدپور علي
متن خلاصه مقاله:

پژوهش پرستاري پاييز 1385; 1(2):37-42


 
مقدمه: بررسي هاي انجام شده بيانگر آن است که آسيب به کمر يکي از شايع ترين خطرات شغلي پرستاران است. در اين رابطه عوامل خطر جسمي و روان شناختي متعددي در محيط کار وجود دارند که مي توانند باعث ايجاد و عود کمر درد شوند. عدم شناخت و عدم کنترل اين عوامل باعث ناتواني افراد حرفه اي و متخصص، هزينه هاي درماني و مراقبتي قابل توجه، غيبت از کار و هزينه هاي ناشي از آن مي گردد. اين پژوهش به منظور تعيين ميزان شيوع و برخي عوامل خطر کمردرد در کارکنان پرستاري بيمارستان هاي آموزشي شهر زنجان در سال 1382 انجام شده است.
مواد و روش کار: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي بوده که بر روي 296 نفر از کارکنان پرستاري (شامل پرستاران، بهياران و کمک بهياران) انجام گرفته است. که در واقع شامل کليه کارکنان پرستاري شاغل در مراکز ذکر شده مي باشد. بنابراين، از روش سرشماري براي گردآوري داده ها استفاده شده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه و مصاحبه بود. پرسشنامه شامل سوالاتي از مشخصات فردي واحدهاي مورد پژوهش، سوالاتي در رابطه با ابتلا به کمر درد و خصوصيات کمردرد افراد مبتلا و عوامل خطر احتمالي مي باشد. جهت تعيين عوامل خطر احتمالي، پس از تعيين ميزان شيوع کمردرد، اين عوامل در دو گروه مبتلا به کمردرد و غير مبتلا به کمردرد مورد مقايسه آماري قرار گرفتند. به منظور تجزيه و تحليل يافته ها از آمار توصيفي شامل جداول توزيع فراواني مطلق و نسبي، ميانگين و انحراف معيار و آمار استنباطي شامل آزمون t مستقل و آزمون مجذور کاي استفاده گرديده است.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد که ميزان شيوع کمردرد در کارکنان پرستاري مورد پژوهش (52.7 درصد) است و ميانگين روزهاي غيبت از کار در اثر کمر درد در طول يک سال قبل از مطالعه در کارکنان پرستاري 10.3 روز با انحراف معيار 16.8 مي باشد. همچنين يافته ها بيانگر آن است که با اطمينان (95 درصد) عواملي چون سن، سابقه کار در حرفه هاي پرستاري، وضعيت تاهل، نوع بخشي که بيشترين سابقه کار در آن بوده، مدت زمان انجام امور خانه داري، تعداد دفعات بلند کردن اشيا با وزن بيش از 3 کيلو گرم، تعداد دفعات تغيير پوزيشن بيمار، تعداد دفعات تغيير جابجايي مددجو از تخت بر روي برانکارد و بالعکس، سابقه کمر درد در اعضاي خانواده فرد مبتلا، سابقه اختلالات سيستم عضلاني اسکلتي در بروز کمردرد کارکنان پرستاري نقش داشته است.
بحث و نتيجه گيري: ميزان شيوع کمردرد در کارکنان پرستاري در مقايسه با تحقيقات مشابه در تهران (65 درصد) و گيلان (25.7 درصد)، رقم قابل توجهي را نشان مي دهد، همچنين با توجه به عوامل خطر متعددي که احتمالا در زمينه هاي فردي و بيو مکانيکي در بروز کمردرد واحدهاي پژوهش موثر بوده توصيه مي شود در مورد ميزان آگاهي مديران و کارکنان پيرامون اصول پيشگيري از کمردرد و تعييين راهکارهاي موثر جهت پيشگيري از اين معضل بزرگ بهداشتي پژوهشهاي لازم انجام گردد.
كليد واژه: شيوع ، کمردرد ، عوامل خطر ، پرستاري

 


چاپ مطلب ارسال برای دوستان

 

 

 

 

توانبخشی ورزشی

پزشکی و ورزش

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

تغذیه ورزشی

روانشناسی ورزشی

رشته های ورزشی

اورژانس های ورزشی

ورزش معلولین

طب مکمل

ورزش و گروههای سنی

تشخیص و درمان

ماساژ درمانی

حرکات اصلاحی

اخبار

کلینیک درد

آسیب های ورزشی

  نقشه سایت | عضویت | درباره ما | تعرفه تبلیغات | ارسال نظرات | خانه  

حقوق این سایت متعلق به موسسه طب ورزش پارس می باشد.

هرگونه برداشتی از مطالب با ذکر منبع (www.sportmedicine.ir) بلامانع است.  

طراحی شده توسط شرکت سامانه های هوشمند مصباح شارژ