- _UCONTENTS
 

خانه ارسال نظرات تعرفه تبلیغات درباره ما عضویت تالار گفتگو نقشه سایت e خدمات الکترونیک

اورژانسهای ورزشی

آسیب ورزشی

توانبخشی ورزشی

رشته های ورزشی

روانشناسی ورزشی

پزشکی و ورزش

تغذیه ورزشی

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

 خانه > آسیب های ورزشی/مفاهیم آسیب ورزشی


مراحل ترمیم صدمات و آسیب های ورزشی

پیش زمینه
آسيبهاي اوليه ورزشـي مي تواند ميكرو ترماتيك و يا ما كرو تروماتيك باشد . در آسيـب ماكروتروماتيك بعلـت تروماي حاد اتفاق افتاده و بلافاصلـه باعث درد ، ناراحتـي و ناتوانـي مي شوند مثل شكستگيها ، در رفتگيها ، اسپرين ها ، استرين ها و ….  . در آسيب مـيكرو ترماتيك غالباً بـعـلـت استـفـاده بيش از حد و اعـمال بـار اضافه مكـرر و مـكانيك نـادرست حـادث مـي شود مثل ( تاندونيت ، تنو سينوويت ، بورسيت و ….. )

مراحل ترميم آسیب دیدگی
* فازپاسخ التهابي حاد
* فاز فيبرو پلاستيك ـ ترميم
* فازبلوغ ـ شكل گــيـري مـجـدد

فاز پاسخ التهابي
رونـد تـرميم يك بافت آسيب ديده بلافاصله بعد از اينكه بـافـت آسيـب ديـده اسـت آغاز مي شود . این امر خود را با تغيير متابوليســم و آزاد سازي بعضي مواد و پاسخ التهابي بصورت قرمزي ، تورم ، حساسيت و گرماي زياد نشان میدهد. پاسخ التهابي براي روند طبيعي ترميم ضروري است و در صورت نقصان در ايــن پاسخ ، ترميم طبيعي اتفاق نمي افتد . پاسخهاي التهابي اوليه 2 تا 4 روز پس از آسيب طول مي كشد . پـزشكان در اين دوره داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي ( NSAIDS  ) تجويـز مي كنند كـه در كاهـش درد و التهاب همـراه با بازگشت سريعتر موثر است اما با احتياط. الـتـهـاب رونـدي است كـه از طـريـق آن لـكـو سيتها و سايـر سلولهاي فاگوسيـت ( بيـگانه خـوار ) به بافـت آسيب ديـده رسـيـده و بـاعـث ايـجـاد اگـزودا  مـي شوند .
* واكـنـش عروقي اين دوره عبارتند از : اسپاسم عروقي ، تشكيل يك تــور پـلاكـت ،  لخته خـون و رشـد بـافـت فـيـبـروزه مي باشد . پاسخ فوري به آسيب بـافـتـي ايجاد انقباض در ديواره عـروق كه ابتدا منبسط شده بودند مـي باشد و بـاعـث كــم خـوني موضعي مي شود و تقريباً به مدت 5 تا 10 دقيقه طـول مي كـشـد افيوژن اوليه خـون و پلاسمـا بمدت 24 تا 36 ساعـت بطـول مي انجامد .                         
* واسطـه هـاي شيـمـيـايـي آزاد شـده ازبــافـت آسـيـب ديـده عبارتند از  :
  1-  هيستـامـيــن ( سبب اقسـاع عروقـي و نفوذ پذيري بيشتر سلـولـها شده و سبـب تـورم سلـولـهاي اندوتليال مي شود. )
  2- لـكـوتـاسيـن ( مسئـول مهـاجـرت و افـزايش نفوذ پذيري ديواره عروقي نسبن به لكوسيتها ، سلولـهاي سفيـد خـون و مايع جهت تشكيل اگزودا مي باشد. )
  3- نكروزين ( مسئول فعال شدن فاگوسيتها مي باشد  )
* تشكيل لختـه : در حالـت طبيعي پلاكتها به ديواره عروقـي نمي چسبند . اگــر آسيب عروقي باعـث تخـريب انـدوتليـوم گــردد و فيبـرهاي كـلاژن در مـعـرض قرارگيرد ، پلاكتها به اين فيبر ها چسبيده ( كه بسيار چسبنده مي باشـد ) و در نتيجـه پلاكتـها و لكوسينهاي بيشتري چسبيده و نهايتاً لخته تشكيل شده و التهاب لوكاليزه ( موضعي ) مي شود . تشكيل لخته حدود 12 ساعت بعد از آسيب شروع شده و پس از 48 ساعت كـامل مي شود .

صفحه کمکهای اولیه ورزشی

صفحه آسیبهای ورزشی

فاز فيبرو بلاستيك ـ  ترميم
ودر ايـن مرحـله التيام ، فعالـيت تكثيري و بازسازي شروع می شود و مـنـجـر به اسـكـار ( بافت جوشگاهی ) مي شود و اين پديده بعد ازپاسخ التـهابي و اگزودانيو حـادث مي شود و چند ساعـت پس از آسيب شـروع و 4 تا 6 هفته بطول  مـي انجـامـد . در ايــن دوره عـلائـم و پـاسخهاي التهابـي كـاهش يـافتـه و فـرد نسبـت بــه بعضي حركات خاص ( استـرس بافت آسيب ديده ) احسـاس درد مي كـنـد . تشكـيـل اسكـار پيشرفـت كرد و درد و حـسـاسيـت ازبـيـن مـي رود . فـقــدان   O2  درايـن بـافت سبب تحريك رشد جوانـه مويرگي اندوتليال به داخل زخم مي شود و روند ترميم تسريع مي شود .در روز 6 يا 7 كـلاژن تـوليـد شـده افـزايش و قـدرت كششي زخم متناسب با رشد كلاژن مي باشد . بـا افـزايـش قـدرت كششي از تـعداد فيبرو پلاستها كاسته شده و براي مرحله بلوغ آماده مي شود .
* گـاهـي اوقـات يـك پـاسخ التهـابـي مستمر و آزاد شدن مـداوم محصولات التهابـي مي توانـد باعـث فيبرو بلازياي مهتد يـا فيبرو ژنز بيش از حد گردد كه منجر به آسيب بافتي غير قابل برگشت مثل كپسوليتهاي چسبيده در شانه و……. گردد .

 فاز بلوغ  ـ  شكل گيري مجدد
اين مـرحـلـه يـك فرايند طـولانـي مدت مي باشد و فيبرهاي كلاژن در بافت اسكـار مطابق نيـروهاي كششي اعمـال شده برآن دوباره بازسازي و سنتز مي شوند كه اين تجزيه و سنتز مجدد كلاژن باعث افـزايش مـسـتـمـر قـدرت كششي اسـكار مي شود استـرس و فـشار وارد بر اسكـار سبـب مي شود كـه فيبـر كـلاژن در يـك وضعـيت حـداكثر كارائـي به مـوازات خـطـوط كشش امـتداد يافته و به تدريج شكـل و عملكرد طبيعي خود را باز يابد ، اگر چه اين بافت جوش ، هيچگاه به انـدازه يك بـافـت طبيعي كارايي ندارد . در پـايان هفته سوم يك بافت نرمال ، محكم و قوي كه غيرعروقي است شكـل مي گيرد . اين فـاز مـمكن است چند سال طول بكشد تا كامل شود .

نقش حركات كنترل شده پيشرونده در فرايند ترميم ( قانون WOLF )
قانون WOLF بيان مي دارد كـه استخـوان و بافت نرم به نيروهاي فيزيكي واقع شده بر روي آنها پاسـخ خواهنـد داد و اين نيـروها سبـب بـافـتـها در طـول خطوط نيروهاي كشش ، شكل گيري مجددي پيدا مي كند . بنابرايـن ساختمان بـافت ضايـعـه ديـده در فرايند توانبخشي بايد در معرض فشارهاي فراينده كنترل شده قـرار گيرد . در مرحله شكل گيـري مجدد ، تمرينات اكتيو دامنه حـركـتـي و تـمـريـنــات تقويـتي به صورت تهاجمي براي تسهيـل در فرايـند اين مرحلـه بكـار مــي رود . آستـانـه درد سـرعــت پيشرفت كار را مشخص مي كند .

* مطالب مرتبط:

* خطرات ورزش                                                               * شکستگی فشاری پایین کمر ( اسپوندیلولیز )

* آسیب و شکستگی مهره های کمر ( spine fracture )         * شکستگی فشاری پایین کمر ( اسپوندیلولیز )

* درد مزمن خارج مچ پا ( Chronic lateral ankle pain )           * نقش رادیوگرافی ساده در شناسایی آسیب های ورزشی

* آسیب و پارگی منیسک زانو (Meniscus tear )                    * علل استئو آرتریت ( ساییدگی مفاصل )

* استئو آرتریت ( آرتروز )                                                    * آسیب رباط صلیبی قدامی زانو ( ACL injuries )

* شکستگی های استخوان ران ( Femoral fracture )            * ویتامین آ در رژیم غذایی - ( Vitamin A in nutrition diet )

* آسیب رباط جانبی داخلی زند زیرین                                          

چاپ مطلب ارسال برای دوستان

 

 

 

 

  نقشه سایت | عضویت | درباره ما | تعرفه تبلیغات | ارسال نظرات | خانه  

حقوق این سایت متعلق به موسسه طب ورزش پارس می باشد.

هرگونه برداشتی از مطالب با ذکر منبع (www.sportmedicine.ir) بلامانع است.  

طراحی شده توسط شرکت سامانه های هوشمند مصباح شارژ