- _UCONTENTS
 

خانه ارسال نظرات تعرفه تبلیغات درباره ما عضویت تالار گفتگو نقشه سایت e خدمات الکترونیک

اورژانسهای ورزشی

آسیب ورزشی

توانبخشی ورزشی

رشته های ورزشی

روانشناسی ورزشی

پزشکی و ورزش

تغذیه ورزشی

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

 خانه > آسیب های ورزشی/آسیب دیدگی در رشته های ورزشی


آسيب هاي ورزشي شایع در بسکتبال

پیش زمینه
با افزايش علاقه به ورزش بسکتبال ، تشخيص و درمان صحيح آسيب هاي آن اهميت بيشتري مي يابد . آسيب هاي گزارش شده در همه گروههاي سني و همه سطوح مسابقات يکسان مي باشد .
شايع ترين محل آسيب به ترتيب : اندام تحتاني ، اندام فوقاني و تنه .
شايع ترين نوع آسيب به ترتيب پيچ خوردگي مچ پا ، التهاب تاندون کشکک و پيچ خوردگي مهره هاي کمري
شايع ترين شکستگي به ترتيب : در کف يا مچ دست ، کف پا و انگشتان آن .
آسيب هايي که منجر به بيشترين زمان عدم حضور در بازي مي شود : آسيب هاي زانو ، مچ دست ، کف دست و مچ پا مي باشند .

آسيب مچ پا
پيچ خوردگي مچ پا : شايع ترين آسيب حاد و عضلاني ، اسکلتي در تمام سطوح بازي بسکتبال مي باشد . شايع ترين حالت ایجاد کننده آن چرخش کف پا به طرف داخل در زماني است که يک بازيکن بر روي پاي بازيکن ديگر ضربه وارد مي کند. توضیحات کامل

آسيب زانو
درد ناحيه کشککي - راني ( سندرم پاتلو فمورال ) :
به دو علت ايجاد می شود , قرار گيري نامناسب استخوان کشککي - راني ناشي از اختلالات بيومکانيک اندام تحتاني . توضیحات کامل
التهاب تاندون کشکک : مزمن بوده و به سن ورزشکار ، مدت زمان بازي ، تعداد بازي هاي انجام شده بستگي دارد و درمان آن به صورت موضعي ؛ استفاده از اولتراسوند ، محافظ کشکک و در موارد نادر جراحي است .
آسيب رباط طرفي داخلي زانو : با درد در ناحيه داخلي خط مفصلي و اغلب با تجمع مختصر مايع همراه است و آسيب به سه درجه تقسيم می شود . توضیحات کامل
آسیب و پارگي رباط متقاطع قدامي زانو : ، ورزشکار بايد از انجام بازي منع شود تا ارزيابي لازم صورت گيرد . » درمان اوليه : يخ ، فشار ، بالا نگه داشتن عضو و اجازه تحمل وزن مختصر ، در پارگي خفيف ، استفاده از بريس و در صورت درگيري مينسک زانو و يا آسيب ترکيبي رباطي ترميم جراحي درمان انتخاب است . توضیحات کامل
آسيب رباط متقاطع خلفي زانو : در بسکتبال خيلي نادر است و مشکلات کمتري را ايجاد مي نمايد . توضیحات کامل
پارگي هاي مينسک زانو : نسبتاً شايع و اغلب در اثر حرکات چرخشي زانو ايجاد مي شود . در پارگي هاي کوچک بدون علامت و در پارگي هاي بزرگ درد در خط مفصلي و تجمع مايع افزايش يابنده ديده مي شود .
توضیحات کامل

آسيب عضلات ران
آسیب و کوفتگي عضله چهار سر ران : شايع ترين آسيب ران است ، علائم آن درد موضعي در لمس ، اسپاسم و تورم مي باشد . درمان اوليه : يخ درماني به فواصل ۲۰ دقيقه و بانداژکشي . « ازماساژ عمقي عضله به طور حاد و تزريق موضعي استروئيد بايد اجتناب ورزيد . » بازگشت به بازي زماني است که دامنه حرکت کامل و بدون درد داشته باشد . توضیحات کامل
آسيب و کشيدگي عضله پشت ران : در اثر انقباض شديد و با احساس درد شديد ناگهاني همراه است . توضیحات کامل

آسيب مهره هاي کمري
کشيدگي عضلات و تاندون های کمر : ناشي از فشار بيش از حد بر مهره هاي کمري است . درد موضعي ايجاد مي کند. توضیحات  کامل
هرني ديسک کمر : در اثر فشار وارده بر ديسک به دليل زمين خوردن يا بلند کردن جسم سنگين ايجاد شده ، علامت به صورت درد انتشاري زيرزانو با يا بدون درد ناحيه کمري . درمان اوليه شامل استراحت از فعاليتهايي که ايجاد درد مي کند ، انجام فعاليت هاي ورزشي با دامنه حرکت سبک انجام ورزش هاي کششي ، اولتراسوند وفنوفورز در چندين هفته اول مؤثر است . « از استراحت مطلق بايد اجتناب ورزيد . » توضیحات کامل
اسپونديلوليز : نقص در ناحيه بين مفصلي استخوان مهره اي است . در معاينه درد يک طرفه مهره هاي کمري و درمان استفاده از برايس است .
اسپونديلوليستزين : مربوط به تغييرات دژنراتيو مهره هاي کمري است . در موارد خفيف محدود کردن فعاليت و در موارد شديد درمان جراحي است .

کلینیک کمر درد

آسیب های ورزشی
آسیب و شکستگی مهره کمر
ورزش درمانی کمردرد
کمردرد (علل , علایم , پیشگیری و درمان)

آسيب پا و انگشتان پا
پيچ خوردگي :
شايع ترين آن مفصل بين استخوان هاي کف پا و انگشتان مي باشد .
التهاب فاسياي کف پا ( خار پاشنه ) : در اثر عدم تعادل بيومکانيک در پاشنه و قسمت مياني پا ايجاد مي شود . درمان اغلب غيرجراحي ، به صورت استفاده از پد پاشنه و استفاده از اسپلينت در شب ، مصرف داروي ضدالتهابي - ضداستروئيدي ، تزريق استروئيد در عمل اتصال فاسيا به برجستگي پاشنه است . توضیحات جامع و کامل
التهاب تاندون آشيل : شايع ترين حالت التهابي در پاي بسکتباليست هاست . به دونوع  مي باشد, نوع غيراتصالي : التهاب غلاف تاندون يا ضخيم و دردناک شدن تاندون و يا هر دو حالت درمان : استفاده از گوه پاشنه ، داروهاي ضدالتهابي - ماساژ يخ ، وسايل ارتوپدي در نهايت جراحي است . نوع اتصالي : ناشي از اثر فشار موضعي کفش بازيکن مي باشد . درمان : بالا بردن پاشنه به همراه ورزش هاي کششي ، ارزيابي نوع کفش بسکتباليست . توضیحات کامل
شکستگي جونز : در اثر فشار غيرطبيعي وارده بر کنار خارجي پا . قسمت فوقاني محل اصتال پنجمين استوان کف پا درگيرشده . درمان : گرفتن گچ ساق کوتاه حدود ۷ هفته .
شکستگي تارسو ناويکولار : غير شايع ولي ناتوان کننده ، بازيکن از درد ناحيه روي مچ پا و کنارداخلي آن شکايت دارد . درمان : گرفتن گچ .

آسيب مچ دست و انگشتان
آسيب شست : شايع ترين محل آسيب در کف دست و بيشتر به صورت پارگي رباط طرفي اولنار مي باشد . در اثر زمين خوردن بر روي کف دست و با انگشتان باز ايجاد مي شود .
آسيب مفاصل بين استخوانهاي کف دست و انگشتان ( MP ) : آسيب به مفصل MP و به رباط طرفي به ويژه در انگشت کوچک و نشانه در بسکتبال شايع مي باشد . در معاينه - لمس دردناک بر روي رباط داريم . درمان آسيب حاد : بي حرکت گردن مفصل در زاويه ۴۵ براي ۶ هفته سپس بانداژ براي ۳ هفته يا بيشتر .
آسيب انگشتان : آسيب مفصل بين انگشتي فوقاني ( PIP ) شايع است و به صورت دررفتگي ، پارگي تاندون و آسيب کپسول رباط مي باشد . درمان آسيب خفيف استفاده از اسپلينت و در آسيب شديد ترميم جراحي است.
انگشت چکشي و دفورميتي بوتونیر از ديگر آسيب هاي مفاصل بين انگشتي است .
آسيب مچ دست : شايعترين آسيب جدي مچ شکستگي استخوان اسکالوئيد است . در اثر افتادن روي زمين با کف دست و انگشتان باز ايجاد شده . علامت باليني آن درد در قسمت خارجي مچ دست و درمان گرفتن گچ است .

آسيب شانه
التهاب تاندون عضله گرداننده بازو : شايع ترين حالتي که نيازمند درمان است . درمان شامل استراحت ، مصرف داروي ضدالتهاب ، ضداستروئيدي ، اولتراسوند ، تقويت و انعطاف پذيري عضلات .
ناپايداري شانه : به صورت دررفتگي و نيمه دررفتگي در اثر دورکردن دست ها از بدن و گردش به خارج دست و متوقف کردن شوت بازيکن ديگر ايجاد مي شود .

 
 مطالب متنوع سایت:

 *آسیب ورزشی رباط صلیبی قدامی زانو               * آسیب های ورزشی, پیشگیری و درمان          *درد حاد زانو
 *آسیب رباط صلیبی(متقاطع) خلفی زانو                       *توانبخشی پارگی رباط صلیبی خلفی زانو                  *درد مزمن زانو 
 *آسیب و پارگی منیسک زانو                                    *آسیب رباط جانبی خارجی زانو ( LCL )                     *کیست بیکر یا پوپلیته ال 
 *
در رفتگی زانو                                                  *کندرومالاسی زانو                                          *انواع طرح ها ی تمرینی در ورزش
 *آسیب رباط جانبی داخلی زانو                            *توانبخشی پارگی رباط جانبی داخلی زانو         *پیچ خوردگی مچ پا 
 *جراحی منیسک زانو با روش آرتروسکوپی           *توانبخشی در سندرم درد پاتلو فمورال             *احیای قلبی – ریوی (CPR)
 *
بورسیت جلوی زانو                                           *ورزش و پوکی استخوان                                 *ورزش در خلال حاملگي
 *
پارگی ها و آسیب رباط , تاندون و عضله              *بررسی های لازم در بانوان قبل از مسابقات      *فواید ورزش در زنان
 *بیماری اسگود شلاتر (درد جلوی زانو در نوجوانان )         *
گرمادرمانی در آسیب های ورزشی                  *ورزش در بیماران مبتلا به سرطان
 *
آسیبهای اسکلتی عضلانی ( شکستگی )            *سرما درمانی آسیب های اسکلتی عضلانی      *دیابت و ورزش 
 *
بانداژ الاستیک محل آسیب و جراحت                   *آسیب های ورزشی در فوتبالیست ها              *اختلال اضطرابی منتشر 
 *
راهنمای انجام ورزش سالم                               *کمک های اولیه در آسیب های ورزشی            *فواید ورزش هوازي ( ورزش ايروبيك 
 *
اعتیاد به ورزش ( وابستگی به ورزش )               *گرم کردن قبل از انجام ورزش برای جوانان                 *کفش های ورزشی
 *پیشگیری از آسیب رباط صلیبی در بانوان             *درد ساق در ورزشکاران                                 *اصول اساسي كاهش وزن
 *بیش تمرینی در ورزشکاران                                      *
آسیب سه گانه در ورزش بانوان                      *ورزش و درمان چاقی

 

چاپ مطلب ارسال برای دوستان

 

 

 

 

  نقشه سایت | عضویت | درباره ما | تعرفه تبلیغات | ارسال نظرات | خانه  

حقوق این سایت متعلق به موسسه طب ورزش پارس می باشد.

هرگونه برداشتی از مطالب با ذکر منبع (www.sportmedicine.ir) بلامانع است.  

طراحی شده توسط شرکت سامانه های هوشمند مصباح شارژ