- _UCONTENTS
 

خانه ارسال نظرات تعرفه تبلیغات درباره ما عضویت تالار گفتگو نقشه سایت e خدمات الکترونیک

اورژانسهای ورزشی

آسیب ورزشی

توانبخشی ورزشی

رشته های ورزشی

روانشناسی ورزشی

پزشکی و ورزش

تغذیه ورزشی

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

 خانه > رشته های ورزشی/فوتبال


نمونه هایی از تمرین هوازی ویژه فوتبال

دريبل زدن مارپيچ
8 مانع را با فاصله 3 متري از هم در يك رديف قرار دهيد. از اولين مانع شروع كرده و به صورت مارپيچ و با آخرين سرعت ممكن از بيتمرین هوازی ویژه فوتبالن آنها عبور نماييد. سه دور كامل اين كار را انجام داده و سپس به اندازهي زمان فعاليت، استراحت كنيد. سپس همين كار را تكرار نماييد

ممانعت از تصاحب توپ
در محوطهاي 15 در 25 متري و در مقابل بازيكني ديگر تمرين جلوگيري از تصاحب توپ را انجام دهيد. كار را با تصاحب توپ آغاز كنيد و يار مقابل به عنوان مدافع بازي ميكند، با مانورها و تغيير جهت و سرعت، توپ را دور از دسترس مدافع نگه داريد. 2 دقیقه کار و 2 دقیقه استراحت كنيد و سپس كار را تكرار نماييد. 10 دور به عنوان مهاجم و 10 دور به عنوان مدافع كار كنيد.

تمرين يك در برابر يك با دروازه مركزی
محوطهاي مربع شكل به طول 20 متر مشخص كنيد. يك جفت مانع را در وسط محوطه و به فاصله 1 متر از هم به عنوان دروازه قرار دهيد. سپس در داخل محوطه بازي تك به تك انجام دهيد. از هر دو سمت دروازه ميتوان گل زد. تغيير مالكيت زماني رخ ميدهد كه حريف توپ را به دست آورد يا توپ به بيرون از محوطه برود. در زمانهايي 3-2 دقيقهاي بازي كنيد و بين دو بازي نيز 3-2 دقيقه استراحت كنيد.

تمرين يك در برابر يك با حمايت هم تيمي
دو تيم كه از دو بازيكن تشكيل شدهاند را در محوطهاي 15 در 25 متري قرار دهيد. يك بازيكن از هر تيم روي خطوط انتهایي ميايستند و با باز كردن پاهايشان نقش دروازه را ايفا ميكنند. بازيكنان باقيمانده در محوطه به صورت تك به تك با هم رقابت ميكنند. بازيكن صاحب توپ با دريبل زدن حريف و پاس دادن توپ را به سمت پاهاي دروازهبان می برد تا به گل برسد. تغيير مالكيت زماني رخ ميدهد كه مدافع توپ را بگيرد، توپ به بيرون برود و يا گل به ثمر برسد. 2 دقيقه بدون وقفه بازي كرده، سپس بازيكنان جايشان را با دروازهبانها عوض ميكنند. 10 بازي 2 دقيقهاي انجام دهيد. (نسبت كار به استراحت 1 به 1)

بازي مالكيت
دو تيم 3 نفري را در محوطهاي مربع شكل به طول 25 متر قرار دهيد. در شروع بازي مالكيت توپ را در اختيار يكي از تيمها بگذاريد. تيم صاحب توپ (مهاجم) تلاش ميكند توپ را با پاسكاري يا دريبل زدن از تيم مدافع دور نگه دارد. تغيير مالكيت زماني رخ ميدهد كه مدافعان توپ را به دست آورند و يا توپ به بيرون از محوطه برود. در موقع تغيير مالكيت، نقش تيمها به سرعت عوض ميشود. تيم مهاجم در ازاي هر 6 پاس متوالي 1 امتياز ميگيرد. 20 دقيقه بدون وقفه بازي كنيد. تيمي كه امتياز بيشتري كسب كند، برنده بازي است.

بازي نفر به نفر
دو تيم 5 نفره در محوطهاي 30 در 40 متري كه در دو انتهاي آن دو دروازه به عرض 3 متر وجود دارد؛ بازي ميكنند. يارگيري نفر به نفر است و ميتوان از هر فاصلهاي به سمت دروازه شوت زد. براي جلوگيري از گل زدن، يارگيري بايد بسيار فشرده باشد. ايجاد محدوديت نفر به نفر، آمادگي جسماني را در بازي افزايش ميدهد، زيرا بازيكنان مدافع مجبورند بر حريف فشار اعمال كنند. تيمي كه بيشتر گل بزند برنده بازي است. 25 دقيقه بدون توقفه تمرين كنيد.

گل زدن از دو سمت دروازه
دو تيم 2 يا 3 نفره را در محوطهاي مربع شكل به طول 35 متر سازماندهي كنيد. با مانع دو دروازه كوچك در داخل محوطه قرار داده و مالكيت توپ را به يكي از تيمها بدهيد. بازي معمولي فوتبال را انجام ميدهيد با اين تفاوت كه تيمها ميتوانند به سمت هر دو دروازه شوت بزنند و يا حتي ميتوانند از دو سمت دروازهها گل به ثمر برسانند، 20 دقيقه اين بازي را انجام دهيد.

گل زدن فقط با دريبل
 دو تيم با 4 تا 6 بازيكن را در محوطهاي 40 در 65 متري قرار دهيد. توپ را در اختيار يك تيم بگذاريد. هر تيم از خط انتهايي زمين خود دفاع ميكند. بازي معمولي فوتبال را انجام دهيد با اين تفاوت كه بازيكنان به جاي شوت زدن به سمت دروازه بايد تا خط انتهايي زمين حريف دريبل بزنند و توپ را روي خط انتهايي نگه دارند. براي افزايش فشار بازي، محدوديت نفر به نفر را اعمال كنيد و به مدت 30 دقيقه بازي را ادامه دهيد.

پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ( حمید آقا علی نژاد )

مطالب مرتبط :

 * تغذیه در ورزش فوتبال                                          * ورزش و مدیریت استرس
 * روان شناسی و ورزش                                         * ورزش در خلال حاملگي
 * نکات کلیدی پیشگیری از آسیب در فوتبال                * مرگ ناگهانی در ورزش
 * آسیب های ورزشی در فوتبالیست ها                     * تغذیه قبل از رقابت ورزشی
 * توانبخشی در کشیدگی و پارگی رباط مچ پا 2          * پیچ خوردگی مچ پا
 *تمرین هوازی در فوتبال                                          *احیای قلبی – ریوی (CPR)
 *پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی در بانوان       * کیف کمکهای اولیه برای ورزشکارانمقالات تخصصی مرتبط:

*تاثير مصرف مكمل كربوهيدرات بر پاسخ سلول هاي سيستم ايمني به سه جلسه فعاليت تناوبي شديد 90 دقيقه اي ويژه فوتبال
*بررسي رابطه بين عزت نفس و موفقيت ورزشي در فوتباليست ‌ها و كشتي ‌گيران
*اثر فعاليت تناوبي شديد و مكمل كربوهيدرات بر تغييرات شاخصهاي بيوشيميايي ويژه سلولهاي قلبي (cTnI, CK-MB) در بازيكنان فوتبال
*آسم ناشي از ورزش در فوتباليست‌هاي باشگاههاي تهران
*مقايسه اثر دو نوع وعده غذايي به دنبال كاهش ذخاير گليكوژني بر عملكرد ورزشي، سطح انسولين و گلوكز سرم در ورزشكاران مرد رشته فوتبال


 

چاپ مطلب ارسال برای دوستان

 

 

 

 

  نقشه سایت | عضویت | درباره ما | تعرفه تبلیغات | ارسال نظرات | خانه  

حقوق این سایت متعلق به موسسه طب ورزش پارس می باشد.

هرگونه برداشتی از مطالب با ذکر منبع (www.sportmedicine.ir) بلامانع است.  

طراحی شده توسط شرکت سامانه های هوشمند مصباح شارژ