- _UCONTENTS
 

خانه ارسال نظرات تعرفه تبلیغات درباره ما عضویت تالار گفتگو نقشه سایت e خدمات الکترونیک

اورژانسهای ورزشی

آسیب ورزشی

توانبخشی ورزشی

رشته های ورزشی

روانشناسی ورزشی

پزشکی و ورزش

تغذیه ورزشی

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

 خانه > تغذیه ورزشی/کربوهیدرات


اثرات كربوهيدرات و پروتئين موجود در نوشيدني هاي ورزشي بر اجراي ورزشي(قسمت دوم)

• مزایای بالقوه نوشیدنی هایي كه حاوي کربوهیدرات ( قند ) و پروتئین هستند، در دو محور اولیه بيان مي شود:
• بهبود عملکرد تحمل، و
برگشت به حالت اوليه ( ريكاوري ) بهتر پس از تمرينات بدني است.
در مقایسه با تحقیقات گسترده ای كه در زمينة نوشیدنی هاي حاوي کربوهیدرات هستند، نسبتاً تعداد مطالعات اندكي به بررسی اثرات افزودن پروتئین به نوشابه های ورزشی وجود دارد. با این حال، اكنون دانشمندان به شواهد جديدی در چند سال اخير رسيده اند که پروتئین ممکن است یک عنصر ارزشمندي در نوشیدنی های ورزشی بوي‍ژه در ورزشکاران استقامتی باشد.
حداقل سه مطالعه که در چند سال گذشته منتشر شده است كه گزارش داده که مصرف نوشیدنی های ورزشی کربوهیدرات - پروتئین استقامت در دوچرخه سواری را بهبود داده است. محققان دانشگاه تگزاس ، بررسی عملکرد دوچرخه سواری در مدت سه ساعت از شدت مختلف دوچرخه سواری برای شبیه سازی شرایط رقابت در دوچرخه سواری، در نظر گرفتند(1). پس از این دوره، ورزش کاران با شدت استاندارد  تا حدّ واماندگي ركاب زدند. آزمودني هايي كه در اين تحقيق از نوشيدني هاي کربوهیدرات -پروتئین استفاده نمودند توانستند به قابل توجهی ( 26.9 دقيقه ) طولانی تر از زمانی که فقط نوشيدني کربوهیدرات دریافت كردند( 19.7 دقيقه )، هر دو گروه مكمل هاي نوشیدنی ورزشی از گروه نوشابه دارو نما به طور قابل توجهي بهتر ركاب زدند.
به طور مشابه ، در آزمایش گاه عملکرد انسان در دانشگاه جیمز مدیسون ایالات متحده ، زمان رسيدن به حدّ واماندگي  در دوچرخه سواراني كه در حال مصرف نوشیدنی های ورزشی بودند مورد بررسی قرار گرفت(2). ركاب زدن دوچرخه سواران مرد كه نوشیدنی کربوهیدرات - پروتئین مصرف نمودند 29 درصد طولاني تر از هنگامی بود که فقط مصرف کربوهیدرات مصرف كردند. علاوه بر این، این یافته در یک گروه مختلط از دوچرخه سواران زن و مرد نيز تکرار گرديد ، آزمودني ها 13 درصد در زمان نوشيدن مكمل كربوهيدرات - پروتئين بيشتر ركاب زدند(3).

سوالات
مطالعات فوق ، بحث قابل توجه در خصوص شایستگی پروتئین در تمرينات بدني را برانگيخته مي نمايد، و دست کم سه مسئله باقی می ماند كه به آنها اشاره مي شود:
1. آيا اختلاف هاي مقدار كالري مسوول كارايي مناسب نوشيدني ورزشي بود؟
هر کدام از مطالعات فوق، نوشیدنی هايي را مطابق با محتوای کربوهیدرات مقايسه كرده است، بنابراین، پروتئین را به لحاظ نظری با غلظت مطلوب  کربوهیدرات در نوشيدنی يعني6 الي 8 درصد اضافه شده بود. با این حال، این برداشت منتج به مقدار كالري بالاتر در نوشیدنی کربوهیدرات-پروتئین منجر شد. بنابراین اين احتمال وجود دارد كه اثرات نيروزايي  آن به دليل کالری هاي اضافی رخ داده است.
در آزمایشگاه دانشگاه جیمز مدیسون، مقایسه اي بين نوشیدنی هاي كربوهيدرات-پروتئين و كربوهيدرات كه هر دو داراي كالري يكسان بودند، انجام گرفت. محققين تفاوتي در زمان رسيدن به حدّ واماندگي در دو گروه نوشیدنی های کربوهیدرات-پروتئین و کربوهیدرات نيافتند(4). با این حال، نوشیدنی حاوی کربوهیدرات-پروتئین، کربوهیدرات پایین تري نسبت به نوشیدنی فقط کربوهیدرات داشت، بنابراين ممکن است که این پروتئین اضافه شده به مكمل اثرات نيروزايي را در نوشيدني حاوي کربوهیدرات كمتر را جبران نموده باشد.
در تلاش برای روشن کردن این مسئله، به تازگی در مطالعه مشابه (5) در مقایسه با:
نوشیدنی حاوي کربوهیدرات-پروتئین ؛
نوشیدنی حاوي کربوهیدرات؛
نوشیدنی حاوي كالري يكسان کربوهیدرات .
جهت اطمینان از اینکه هیچ یک از نوشیدنی ها در سطح ناکافی از کربوهیدرات تفاوت و وضع نامساعدي داشته باشند، همه نوشیدنی ها در ميزان بسیار بالاي مصرف بدن به آزمودني ها تحویل داده شد(بیش از 70 گرم از کربوهیدرات در هر ساعت). زمان رسيدن به حدّ واماندگي در نوشیدنی حاوي کربوهیدرات-پروتئین هنوز هم 18 درصد نسبت به در دارونما بيشتر بود، و همچنين 4 و 7 درصد به ترتيب بیشتر از نوشیدنی حاوي کربوهیدرات و نوشیدنی حاوي كالري يكسان کربوهیدرات بود. با این حال، تفاوت های بین نوشیدنی حاوي کربوهیدرات-پروتئین و نوشیدنی کربوهیدرات تنها، از نظر آماری قابل ملاحظه نبود، و بنابراین این یافته ها تا حدودی بی نتیجه بود.
این نتایج نشان مي دهند كه هنوز هیچ توافق رايج و مورد قبولي در خصوص مزيت کالری اضافی در نوشیدنی های کربوهیدرات-پروتئین وجود ندارد. با این حال مطالعات بالا حداقل نشان می دهند که ورزشکاران و دانشمندان علوم ورزشي متوجه شده اند كه مصرف پروتئین در سوخت و ساز تمرينات بدني تأثیر دارد، و با اضافه کردن مقدار کمی از پروتئین به نوشیدنی ها و مكمل هاي ورزشي حاوي کربوهیدرات ، به نظر می رسد که ورزشكاران مزایای برابر يا بهتري در اجراي ورزشي خود نسبت به نوشيدني هاي حاوي کربوهیدرات خواهند داشت.
2. آیا مي توان زمان رسيدن به حدّ واماندگي را همان عملکرد استقامتی دانست؟
محققان کانادایی عملكرد نوشیدنی هاي ورزشي را در طول 80 كيلومتر ركاب زدن تايم تريل شبیه سازی شده، مقايسه نمودند(6). آنان تفاوتي بین نوشیدنی کربوهیدرات-پروتئین و نوشیدنی کربوهیدرات بر ركاب زدن مشاهده نكردند، اگر چه هر دو تأثير بهتري نسبت به نوشیدنی دارونما داشتند. بر اساس این مطالعه، از آن استدلال شده است که کربوهیدرات-پروتئین ممکن است افزايشي در مسافت تعيين شده اجراي ورزشي نداشته باشد، و گزارش های قبلی از مزایای نوشیدنی هاي کربوهیدرات-پروتئین، ممکن است به نوع واقعی آزمون اجراي ورزشي مورد استفاده شده محققان مرتبط باشد.
اجراي ورزشي همواره يك نتيجه دشوار برای اندازه گیری است، و یکی از دلایل استفاده از زمان رسيدن به حدّ واماندگي براي ارزیابی اجراي ورزشي، اين است که می توان تفاوت نسبی بین نوشیدنی ها را به حداکثر رساند. در حالی که در تحقيقات بالا ادعا شده كه مصرف مكمل کربوهیدرات-پروتئین زمان رسيدن به حدّ واماندگي 13 الي 36 درصد افزايش داده است، این ممکن است به اين صورت تفسير شود كه چند دقیقه بهبود در زمان تمرين طولانی مدت ديده شود. این تفاوت نسبتاً کم برای نمايان ساختن سازگاری در آزمایشگاه است، به دلیل آن ممکن است از تنوع ويژگي روزمره اجراي ورزشي به صورت مكرر کمتر باشد، و این عامل به تنهایی ممکن است تعدادی از یافته های مختلف در میان آزمایشگاه ها را آشكار نمايد.
برای نظارت و كنترل كامل اين موضوع، مطالعه اي در زمينه تفاوت های بین اجراي ورزشي 60 كيلومتر تايم تريل در استفاده از دو نوع مكمل کربوهیدرات-پروتئین و مكمل کربوهیدرات انجام گرديد(7). محققين اين مطالعه تصور كردند كه مزيت بالقوه نوشیدنی کربوهیدرات-پروتئین، بیشتر در مراحل پایانی تمرين بدني، زمانی که ركابزنان در حال خستگي مسلم خواهد بود. بنابراین آنان سه مرحله 20 كيلومتري براي تمرين طراحی نمودند، كه در پایان هر 20 كيلومتر ركاب زدن، 5 كيلومتر در سربالايي در نظر گرفته شده بود.
محققين اظهار كردند كه نوشيدني کربوهیدرات-پروتئین مزيت كمي در ميانگين زمان ركاب زدن داشت(در حدود 50 ثانیه سریعتر)، و اگر چه این تفاوت به اندازه کافی از نظر آماری خيلي چشمگير نبود، همه مزيت اجراي ورزشي در پايان 20 كيلومتر ركاب زدن ديده شد و بويژه در 5 كيلومتر اختلاف ها نمايان گرديد. نتيجتاً به طور معني داري 3 درصد در اواخر اجراي ورزشي در 5 كيلومتر ركاب زدن، پيشرفت ديده شد.
منابع
1. Int J Sport Nutr Exerc Met 2003; 13: 388-401.
2. Med Sci Sports Exerc 2004; 36:1233-1238.
3. J Strength Cond Res 2007; 21: 678-684.
4. Med Sci Sports Exerc 2006; 38:1608-1616.
5. Int J Sport Nutr Exerc Met 2008; 18:377-392.
6. Med Sci Sports Exerc 2006; 38:1476-83.
7. J Int Soc Sports Nutr 2006; 3: S20.

دکتر تارمست

چاپ مطلب ارسال برای دوستان

 

 

 

 

  نقشه سایت | عضویت | درباره ما | تعرفه تبلیغات | ارسال نظرات | خانه  

حقوق این سایت متعلق به موسسه طب ورزش پارس می باشد.

هرگونه برداشتی از مطالب با ذکر منبع (www.sportmedicine.ir) بلامانع است.  

طراحی شده توسط شرکت سامانه های هوشمند مصباح شارژ