- _UCONTENTS
 

خانه ارسال نظرات تعرفه تبلیغات درباره ما عضویت تالار گفتگو نقشه سایت e خدمات الکترونیک

اورژانسهای ورزشی

آسیب ورزشی

توانبخشی ورزشی

رشته های ورزشی

روانشناسی ورزشی

پزشکی و ورزش

تغذیه ورزشی

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

 خانه > تناسب و سلامت/مفاهیم تناسب و آمادگی


ساختمان و نقش عضله بخش دوم

  براي آنكه بتوانيد با اندام خود احساس رضايت كنيد در مقابل ديگران به يك يا چند حس بدن متوسل شده و با صحبت ،‌لمس يا نگاه موفق به انجام اين عمل مي شويد . نوع پاسخ شما به نحوه عكس العمل فرد بستگي دارد . اگر آرام صحبت كنيد پاسخ نيز آرام خواهد بود اما اگر فرياد بزنيد عكس العمل دريافتي نيز فرياد خواهد بود .

آنچه گفته شد كاربرد قانون ( عمـل و عكس العمـل )‌را كم وبيش نشان مي دهد . هر چقدر فشار وارد بر فردي بيشترباشد فشار بيشتري برشما وارد خواهد شد . اگر اين فشار در يك مدت طولاني از زمان ادامه داشته باشد شما حتماً چيزي را از دست خواهيد داد . بطوريكه اظطراب و نوميدي بر وجودتان غالب شده و حتي ممكن است كه به زخم معده مبتلا شويد يا اگر افراد در مقابل اعمال شما سرتسليم فرود آورند ممكن است احساس برتري نماييد .

  به هر ترتيب واقعه اي روي مي دهد و تغير رواني ، فيزيكي يا هر و اتفاق مي افتد . عضلات نيز به همين نحو دستخوش تغير مي شوند اما با استفاده از وسايل و ابزار گوناگون  مي توان توجه آنها را به خود جلب نمود . همانطور كه گوش صداها را دريافت كرده ، پوست مسئوليت لمس اجسام را برعهده داسته و چشم ها نيز اجسام را مي بينند ، عضلات نيز اطلاعاتي جمع آوري كرده و كارهايي انجام مي دهند .

اگرچه پاسخ عضلات ، متنوع و متفاوت است اما فقط تعدادي از فعاليت ها به توسعه و شكل گيري عضلات منجر مي شوند . فعاليت هايي كه در آنها ازقدرت زياد استفاده شده و موجبات انقباض عضلات را فراهم مي كنند يكي از همين فعاليت است . اين فعاليت ، ابزاري هستند كه به ساختمان عضله اي بدن سروسامان مي دهند . هنگامي كه عضله اي تمرين مي كند وزنه اي كه بلند مي كنيد بعنوان محرك عمل مي نمايد همانطور كه عطر مي تواند حس بويايي را تحريك كند ، اگر با استفاده از قدرتي كه عضلات به  آن خو نگرفته اند ، آنها را منقبض نمايي مسلماً مي توانيد توجه آنه را به خود جلب نموده و شكل مناسب و دلخواه را در آنها بوجود آوريد .

هدف تمرينات فيزيكي اين است كه روش خاص عملكرد دستگاه هاي بدن راتغيير  ويا توسعه دهند . هنگامي كه چنين تغييراتي روي ميدهد مي توان گفت كه تناسب جسمي و يا وضعيت فرد بهترازگذشته است . 

يكي از بهترين روش هاي تمريني كه موجب افزايش قدرت عضله مي شود عبارتست از : تمرينـات با وزنـه . براي آنكه بتوانيم توانايي عملكرد و فعاليت قلب و جريان خون را بالا ببريم مي توانيم از دوچرخه سواري وو دويدن طرح شده براي اندام هايي كه به اصلاح نيازمند هستند با يكديگر متفاوت مي باشند اما نقطه مشتركي در همه آنها بچشم مي خورند . اين نقطه مشترك اين است كه همه آنها از يك اصل استفاده نموده وبدين ترتيب عملكرد فيزيكي را افزايش مي دهند . اين اصل را  ( بار اضـافي ) مي ناميم و بدين معني است كه :‌همراه با بهبود وضع بدن و افزايش كارها ، تغييراتي در بدن روي ميدهد . اين همان اصلي است كه افزايش اندازه و قدرت عضلات رابدنبال دارد . اما قبل از آنكه مطالبي را در مورد (‌بار اضافي )‌وكاربرد وزنه ها را فرا گيريد لازم است از مطالب مربوط به عضلات آكاه شويد . در اين بخش ، ساخت و عملكرد عضلات را مورد بحث قرار داده ايم .

فيـزيـولـوژي عضـلات

عضله عبارتست از :‌ مجوعه اي از تارهاي سلولي كه اين سلول ها از نظر نحوه زندگي باساير سلول هاي بدن تفاوتي ندارند .

همه سلول ها براي حفظ موجوديت طبيعي خود به اكسيژن آب ، چند ماده شيميايي و ساير مواد نيازمند هستند . حتي اگر سلولها از وجود اين مواد محروم شوند باز هم مي توانند حيات طبيعي خود را در محدوده ميزان تحمل معين خودد حفظ كنند اما اگر محروميت از مواد فوق ،‌زياد باشد توانايي عملكرد سلول ها كاهش مي يابد با يك قدرت يكسان نمي توان عضلات خسته وعضله در حال استراحت را منقبض كرد . تحمل بر حسب درجه حرارت ،‌خاصيت اسيدي ، اكسيژن وساير عوامل مي تواند ضامن بقا و طول عمر سلول ها باشد .

هنگامي كه همه اين شرايط در محوده تحمل قرار مي گيرد حيات سلوولي در مسير طبيعي و معمولي خود پيش مي رود . اصطلاح (‌هموستاسيس )‌( توضيح : تمايل به حفظ سكون داخلي كه با يك سلسله عمليات صورت مي گيرد . ) به حالت استواري اطلاق مي شود كه در آن محدوده هاي تحمل افزايش پيدا نمي كند .

در هنگام كار يا تمرين ، پاسخ همه مناطق بدن در مقابل اعمالي چون :‌جريان خون ،‌تنفس ، تعرق ، وساير فعاليت ها اين است كه مي خواهند (‌هموستاسيس ) رادر سلول ها هاي عضلاني در حال تمرين حفظ كنند . رل دستگاه گردش خون ، رل مهمي را در حفظ (‌ هموستاسيس ) ايفاء مي كند زيرا اكسيژن را به سلول ها حمل كرده و بدين ترتيب انرژي توليد مي كند .

انـواع عضـلات

سه نوع بافت عضله اي وجود دارد كه عبارتند از : اسكلتي ، نرم و قلبي.

‌عضلات اسكلتي موجب حركت آن مي شوند . اين عضلات همان عضلاني هستند كه تمرينات با وزنه موجبات توسعه و پيشرفت آنها را فراهم مي كند . هرگاه صحبت از عضلات فعال مي شود منظور همان عضلات اسكلتي است .

عضله نرم در اطراف عروق خوني و اندام هاي داخلي نظير : روده ها (‌در طي گوارش ، غذا را حركت مي دهند ) ‌، ‌غدد عرق (‌مايع را بطرف پوست مي كشند تا بدن سرد شود ‍( و غدد آدرنال ( در هنگام تلاش فوق العاده بدن نظير : تلاش در شكستن يك ركورد ، آدرنالين را وارد جريان خود مي كنند )‌قرار داررند . هنگامي كه حركت كشش عضله دوسر انجام مي شود عضله نرم موجب بروز احساس باد شدن در بازوها مي گردد . يك سري از حركات منجر به باد شدن بازوها مي گردد و بطوري كه با چند تكرار اوليه تمرين ،‌آغاز مي شود . ابتدا بايد متوجه باشيد كه به محض بلند كردن وزنه ها ،‌انقباض هاي عضلاني موجب ايجاد فشار بر روي عروق خوني مي شود تا جريان خون را كاهش داده و يا آن را متوقف كند اما اين پديده ،‌موقتي است . در نتيجه هنگاميكه جريان خون حاوي اكسيژن كاهش مي يابد نياز عضله با اكسيژن بيشتر افزايش مي يابد . كاهش اكسيژن و افزايش چند فرآورده نهاي انرژي موجب انبساط عضلات نرم اطراف عروق خوني مي شود . در نتيجه اين انبساط ،‌عروق خوني بيشتر متسع شده و بنابراين خون اكسيژن دار بيشتري راهي عضلات مي شود . عضله هاي نرمي كه در اطراف عروق خوني مي شود . در نتيجه اين انبساط ، عروق خوني بيشتر متسع شده و بنابر اينن خون اكسيژن دار بيشتري راهي عضلات مي شود . عضله هاي نرمي كه در اطراف عروق خوني و در بخش هاي غير فعال بدن وجود دارند موجب راه يافتن جريان خون بيشتربه عضلات در حال كار مي شوند . عضله نرم منقبض شده و مقداري خون را از مناطقي كه در حال كار مي شوند . عضله نرم منقبض شده و مقداري خون را از مناطقي كه درآن لحظه به خون احتياجي ندارند خارج كرده و راهي مناطق فوق مي كند . بعضي از مناطقي كه خون بيشتري را براي عضلات در حال كار مي شوند . عضله نرم از مناطقي كه خون بيشتري را براي عضلات در حال كار مي شوند . عضله نرم منقبض شده و مقداري خون را از مناطق فوق مي كند . بعضي از مناطقي كه خون بيشتري را خارج كرده و راهي مناطق فوق مي كند . بعضي از مناطقي كه خون بيشتري را براي عضلات در حال كار فراهم مي كنند  عبارتند از : مجراي معدي روده اي و كليه ها . هنگامي كه حجم عضله در حال تمرين شديد است مانند زماني كه فرد ،‌حركت اسكات را اجرا نموده و يا هالتر را از روي زمين بلند مي كند ، پديده اي كه در آ“ خون از بخش هاي غير تمريني بدن بطرف عضلات در حال كار جريان  مي يابد محسوس تر است .

سومين نوع عضلات نيز به عضله قلب اختصاص مي يابد . انقباض عضلا تقلبي موجب به جريان افتادن خون در سراسر بدن مي شود بطوري كه هنگام استراحت ، 6-4 ليتر خون در هر دقيقه  هنگام اجراي تمرينات قدرتي نظير : دويدن ، دوچرخه سواري ، شنا و اسكي 30 – 20 ليتر خون در هر دقيقه به جريان مي افتد . در اجراي تمريناتي نظير : تمرينات با وزنه كه در آنها انقباضات عضلاني شديد است بدن حجم زيادي از خون را دريافت نمي كند . اگر انقباضات عضلاني شديد باشد عضلات بسرعت خسته شده و زمان تمرينات به 30 – 20 ثانيه محدود مي شود . به همين دليل تمرينات با وزنه ،‌روش خوبي براي افزايش سلامت آئروبيكي است كه عضلات بزرگتر با نيروي كمي منقبض شوند بنابراين هيچ مانعي در سر راه خوني كه به عضلات در حال تمرين راه مي يابد وجود نخواهد داشت . در نتيجه تمرين ب مدت چند دقيقه و بدون هيچ وقفه اي ادامه   مي يابد . همين نوع تمرين با عضلات بزرگ است كه براي دريافت حجم زيادي از خون از طريق قلب ضروري مي باشد . تنها چيزي كه به پيشرفت پديده اخير منجر مي شود عبارتست از : به جريان افتادن حجم زيادي از خون در قلب . خون ،‌قلب را وادار مي كند كه با نيروي بيشتري منقبض شود و بذين ترتيب سراسر قلب را فرا مي گيرد دقيقاً همانطور كه هالتر موجب ايجاد بار اضافي در عضلات اسكلتي مي شود و هدف آن نيز مانند خون مي باشد . چند شكل از تمرينات با وزنه ، اثر مثبتي بر قلب و جريان خون باقي مي گذارد .

منبع : www.ktn1.com/Maghlat

گردآورنده : سالم خجسته 

مطالب مرتبط:

*ساختمان و نقش عضله بخش اول
*فيزيولوژي ورزشي بخش اول
*ژنتیک و عوامل موثر بر عملکرد ورزشکاران
*بررسی اسرار ورزش
*فواید ورزش هوازی ( ورزش ايروبيك )
*تناسب اندام درفرم هاي مختلف بدني
*گرم کردن وسردکردن بدن آمادگی برای ورزش
*تقسیم بندی رشته های ورزشی بر حسب قدرت مورد نیاز
*تناسب و سلامت ( آمادگی جسمانی )
*کشیدگی عضلات جلوی شکم
*آسیبهای عضله چهار سر ران ( Quadriceps injury )
*کشیدگی عضلات و پارگی تاندونهای کمر

چاپ مطلب ارسال برای دوستان

 

 

 

 

  نقشه سایت | عضویت | درباره ما | تعرفه تبلیغات | ارسال نظرات | خانه  

حقوق این سایت متعلق به موسسه طب ورزش پارس می باشد.

هرگونه برداشتی از مطالب با ذکر منبع (www.sportmedicine.ir) بلامانع است.  

طراحی شده توسط شرکت سامانه های هوشمند مصباح شارژ