- _UCONTENTS
 

خانه ارسال نظرات تعرفه تبلیغات درباره ما عضویت تالار گفتگو نقشه سایت e خدمات الکترونیک

اورژانسهای ورزشی

آسیب ورزشی

توانبخشی ورزشی

رشته های ورزشی

روانشناسی ورزشی

پزشکی و ورزش

تغذیه ورزشی

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

 خانه > آسیب های ورزشی/پیشگیری از آسیب ورزشی


پيشگيري از آسيب هاي ورزش تنيس

 مقدمه :

بشر از ابتداي پيدايش همواره در صدد افزايش قدرت بدني خويش است و پيوسته کوشش مي کند تا بر مهارتهاي جسماني خود بيفزايد ، لذا از ورزش به عنوان يک پديده بيولوژيک استفاده مي کند .   در سالهاي اخير ، رقابتهاي ورزشي و مسابقات قهرماني گسترش فزاينده اي يافته است ، از سوي ديگر  ورزشکاران با کمک تکنيکهاي علمي ورزشي از قدرت ، استقامت وتوان بهتري بر خوردار شده اند . خوي مبارزه گري و قهرمان طلبي در صحنه بازيها وميادين مسابقات ورزشي به گونه اي است که گاه منجر به ضايعات و آسيبهاي ورزشي اجتناب ناپذير مي شود بدين جهت ورزشکاران بايد تحت آموزش لازم براي کسب قدرت انعطاف پذيري عضلات قرار بگيرد . وبراي اطمينان کافي خود را گرم نموده و حرکات کششي قبل از فعاليت داشته باشد .

در زير آسيبهاي رايج در ورزش تنيس به همراه روش پيشگيري و کمکهاي اوليه در صورت بروز آنها در چهار سرفصل ارائه ميگردد.

 

1- مشکل درد آرنج

2- مشکل درد کمر

3- مشکل درد مفصل زانو

4- مشکل درد مچ پا

 1-      مشکل درد آرنج

در ورزش تنيس يک مشکل رايج ناراحتي آرنج است . ولي مشکل بزرگي نيست ، تقريبا نيمي از بازيکن هاي آماتور 30 سا ل به بالا مشکل آرنج دارند :درد در زدن بک هند ،سرويس ، بلند کردن بسته يا حتي گرفتن يک قوطي نوشابه مشاهده مي شود .براي اغلب بازيکنهاي باشگاهي مشکل به صورت درد بيرون آرنج پيش مي آيد. در مورد بازيکنهاي حرفه اي وآنها که سرويس قدرتي مي زنند مشکل درد در داخل آرنج است .

معمو لا بيشترين مشکلات درد آرنج ناشي از بي توجهي به اولين دردهايي است که بدن از طريق آنها هشدار مي دهد. اغلب پزشک ها علت اصلي مشکل درد آرنج را به بک هند نسبت مي دهند . بيشتربازيکنهاي تازه کار مي خواهند از قدرت دستشان در بک هند استفاده کنند بجاي اينکه از چرخش شانه و کمر استفاده کنند . علت ديگر مشکل مي تواند تقه زدن به توپ باشد بجاي اينکه با استفاده از تمام بدن با سوئينگ کامل توپ بزنند . ضعف مچ وشانه هم مي تواند عامل فشار بر آرنج باشد.
آيا مشکل درد آرنج ناشي از نوع بازي شما ست؟

کساني که با دو دست بک هند مي زنند کمتر دچار مشکل آرنج مي شوند . چرا ؟ چون ضربات يک دستي نيروي چرخش بيشتري بر بازو وشانه وارد مي کند .آرنج يک مفصل است که در دو جهت حرکت مي کند .شانه شما يک مفصل چرخشي است که به همه طرف حرکت دارد ، بهتر است که از شانه تان سوئينگ کنيد و وزن تمام بدن را به ضربه منتقل کنيد .به سمت توپ برويد و آنرا زودتر بزنيد . يک آرنج رو به جلو در بک هند يکي از عوامل درد گرفتن تاندن آرنج است .براي کاهش انتقال ضربه به آرنج زه هاي راکت را شل تر نصب کنيد، ( کمي کمتر از حد مورد توصيه سازنده راکت ) راکتي بگيريد که ارتعاش کمتري به بدن منتقل کند . بدنه بلند راکت ممکن است دسترسي به توپ را آسا نتر کند ولي بازوي اهرم بزرگتري هم هست که فشار بيشتري بر آرنج مي آورد ولي صفحه ي بزرگتر انتخاب خوبي است ، حتي با کناره هاي آن هم به توپ ضربه بزنيدارتعاش کمتري به دست منتقل مي کند . يکي دو جلسه با مربي حرفه اي داراي مجوز داشته باشيد تا بتواند تشخيص دهد آيا نکته خا صي در بازي شما هست که صدمه اي به آرنج شما وارد کند .

اگر به اولين دردهاي آرنج بي توجهي کنيد به تدريج وضع آرنج بد وبدتر مي شود و ممکن است در آينده مجبور باشيد با تنيس خدا حا فظي کنيد .

 

 تمرينات کششي

يک دست را مستقيم به جلو دراز کنيد ، با دست ديگر سر انگشتان دست دراز شده را به آرامي رو به عقب بکشيد .20 -30 ثانيه نگاه داريد .هر کدام 3 دفعه تکرار

 

يک دست را مستقيم به جلو دراز کنيد ، با دست ديگر مچ دست را به بالا کشيده و بعد رو به پائين خم کنيد .هر با ر 20- 30 پانيه نگاه داريد .هرکدام 3 دفعه تکرار

 

تمرينات قدرتي

 روي صندلي بنشينيد، ساعد دست را روي ران قرار دهيد يک دمبل سبک 1کيلوئي در دست بگيريد و آنرا به طرف بالا تا آنجا که مي توانيد بکشيد، 3ثانيه نگاه داريد (کف دست رو به بالا ) همين حرکت با کف دست رو به پائين انجام دهيد

 

نشسته ساعد روي ران ، سر دمبل را در دست بگيريد و آنرا عمودي نگاه داريد ، حالا آنرا به چپ بچرخانيد بعد از 3ثانيه آنرا به طرف راست بچرخانيد . همين حرکات را با دست ديگر انجام دهيد .
 

 

درمواجهه با اولين درد آرنج ، فعاليت و بازي تنيس را قطع کنيد . روزي چند بار يخ و هر دفعه 20 دقيقه روي آرنج قرار دهيد.

کمک هاي اوليه درد آرنج :

مشکل

دليل

چه کار کنيم؟

آيا روي آرنج به زمين افتاده ايد؟آيا دست و آرنج ورم کرده يا کبود است ؟

پا رگي ماهيچه ، شکستگي استخوان

به پزشک مراجعه کنيد

آيا يک نقطه آرنج درد مي کند؟

تاندن يا شکستگي موئي استخوان

به پزشک مراجعه کنيد

آيا درد به ساعد دست مي دود و شب بيدارتان مي کند ؟

ورم تاندن

به پزشک مراجعه کنيد

آيا وقتي توپ مي زنيد مخصوصا در بک هند درد داريد؟

شروع ورم تاندن

نرمش کششي وقدرتي کنيد و ارزيابي پزشک را بخواهيد

وقت دست دادن ، گرفتن راکت ،بلند  کردن قوطي نوشابه و وقتي کف دست رو به پائين است درد داريد ؟

تاندن آرنج

بازي نکنيد ، يخ بگذاريد و  به پزشک مراجعه کنيد

 

2-    مشکل درد کمر

حدود 40در صد مردان حرفه اي در تنيس از درد کمر رنج مي برند 80 در صد مردان دوره اي از زندگيشان دچار کمر درد مي شوند.

صرف نظر از آمادگي جسماني ، نيروي چرخشي بک هند دراز کردن دست در فور هند و سرويس مي تواند بر روي ماهيچه ها، اعصاب و استخوان کمر فشار وارد کند ودير يا زود ناراحتي در يک جايي بروز مي کند .در تنيس نيرو از ناحيه پا توليدميشود اما کمر نقش اساسي در انتقا ل اين نيرو به دستها دارد . محور اصلي بدن کمر است و ضعف در آن يک مشکل جدي است .براي داشتن کمر قوي لازم است تعادلي در ميان ماهيچه هاي شکم وکمر بر قرار باشد .در بيشتر موارد ما هيچه هاي شکم بازيکن هاي تنيس از ماهيچه هاي کمرشان قويترند ، زيرا در هر ضربه از ماهيچه هاي شکم استفاده مي کنند . مي توان قبل از آغاز کمر درد جلوي آنرا گرفت .

با در نظر گرفتن موارد زير مي توانيد از وارد شدن صدمات به بدن خود جلو گيري کنيد
1- قبل از وارد شدن به زمين تنيس برنامه آما دگي جسماني داشته باشيد . قبل از شروع تمرينات جدي ورزشي به مدت چند هفته تمرينات قدرتي وکششي داشته باشيد .

2- مستقيم از اتو مبيل به زمين تنيس قبل از گرم کردن وارد نشويد . بدون گرم کردن ماهيچه ها اگر آنها رابراي رسيدن به توپ کش دهيد خيلي موثر تر از يک ضربه (آپرکات )شمارا بزمين خواهند انداخت . حد اقل 5 الي 10 دقيقه صرف دو ملايم با حرکات کششي قبل از بازي کنيد .

3- اگر کمرتان ضعف دارد در حالت (open stance) نايستيد . بلکه به سمت توپ گام بر داشته وبا چرخش شانه ضربه بزنيد که فشار کمتري به کمرتان بياورد

4- اگر امکان دارد از زمينهاي نرم تر مثل رس استفاده کنيد . زمينهاي سخت فشار بيشتري بر ماهيچه ها و استخوان ها وارد مي کنند .

5- در برخي از ضربات تنيس احتمال آسيب کمر بيشتر است ، سرويس يکي از آنها است ، انداختن توپ به بالا وچرخيدن بر روي ستون فقرات فشار وارد مي کند . قبل از وارد شدن صدمه به ساختار استخواني بدنتان از يک حرفه اي سرويس بيا موزيد .

تمرينات کششي

روي زمين بنشينيد پاي چپ را دراز کنيد و پاي راست را بلند کرده وپشت زانوي چپ قرار دهيد ، آرنج دست چپ را روي زانوي راست بگذاريد و بالا تنه وسر رابه طرف راست بگردانيد .20 الي 30 ثانيه در اين حالت بمانيد ، بعد دست وپا را عوض کنيد . 3 بار تکرار کنيد

 

 روي زمين بنشينيد پا ها را مستقيم دراز کنيد ، در حاليکه کمر را راست نگاه داشته به طرف جلو خم شويد و سعي کنيد با دستانتان ،انگشتان پا را لمس کنيد .20 الي 30ثانيه در اين حالت بمانيد و3 بار تکرار کنيد

 

تمرينات قدرتي

بر روي شکم بخوابيد به آرامي هر دو پا را از زمين بلند کنيدولي زانو را خم نکيد 10 الي 15 بار در دو مرحله

 

بر روي پشتتان بخوابيد پاي راست راجمع کنيد ولي کف پا روي زمين باشد پاي چپ را بلند کرده و مچ آن پا را روي زانوي راست قرار دهيد . دست راست را پشت سر گذاشته کف دست چپ روي زمين باشد ، آرنج دست راست را بسمت زانو ي چپ حرکت دهيد .10 الي 15بار تکرار کنيد وبعد دست وپا را عوض کنيد

 

بر روي شکم بخوابيد دستتانتان را در امتداد بدن به جلو دراز کنيد و همزمان دست راست وپاي چپ را بلند کنيد .10 الي 15 بار تکرار وبعد ذست وپا را عوض کنيد .
 

 

کمک هاي اوليه درد کمر

مشکل

دليل

چه کار کنيم؟

درد عمومي وخستگي در کمر بعد از پياده روي وحرکت بيشتر مي شود؟

فشار کهنه بر ماهيچه ها

حرکات کششي ، استراحت ،يخ بگذاريد اگر درد 7 الي 10 روز ادامه داشت به پزشک مراجعه کنيد

وقت خم شدن احساس درد شديدميکنيد؟

کشيدگي شديد ماهيچه ها

به پشت بخوابيدو پا ها راروي صندلي بگذاريد(ران وشکم 90 درجه) يخ بگذاريد اگر درد ادامه داشت بعد از 5 روز به پزشک مراجعه کنيد

وقت ردن سرويس وضربات بالاي سر درد شديد يا احساس گرفتگي داريدودر يکطرف کمر صدا مي شنويد؟

دررفتن مفصل

استراحت ، يخ ، حرکات کششي آرام براي کمر اگر درد بعد از 5 روز ادامه داشت به پزشک مراجعه کنيد

از کمر درد بسوي يکي ازپاها مي رود ونشستن مخصوصا در يکطرف باسن مشکل است ؟

سياتيک ويا ديسک

فورا به پزشک مراجعه کنيد

 

3-  مشکل درد مفصل زانو

اگر به علائم هشدار دهنده توجه کنيم دليلي ندارد که صدمه وارد شده حتما با جراحي جبران شود . از هر ورزشکاري بپرسيد ،بيشترين نگراني اش در مورد صدمه به کدام قسمت بدن است احتمالا مي گويد زانو ، که از همه مفاصل بيشتر در معرض صدمه است .
هر سال حدود چند ميليون نفر در دنيا صدمه زانو مي بينند، حدود 50 در صد مربوط به ورزش تنيس ، فوتبال و اسکي سه ورزشي با بيشترين صدمات زانو اند . زيرا در ورزش تنيس حرکات گوناگون ، تغير جهت ، چرخش بدن وتوقف ناگهاني رايج اند . بخصوص سرويس فشار زيادي بر زانو مي آورد . زانو بدليل ساختار ظريف اش در معرض صدمات قرار دارد . تصور کنيد توپ پينگ پونگي بديوار چسبيده ، توپ بوسيله چند نوار لاستيکي در جايش قرار دارد ، کاسه زانو از مفصل حفا ظت مي کند ولي به آن ثبات و قدرت نمي دهد . پيچيدگي ديگر زانو : 2 تا از بزرگترين استخوانها ي بدن را بهم وصل مي کند .

ساختمان زانو به بافت (ligament ) بستگي دارد که استخوان ساق را به استخوان ران وصل مي کند ، و (cartilage) بافتهاي نرم و انعطاف پذير که مفصل را مي پوشانند . ولي اين ساختاري کامل است (ligament) ها در زمان طولاني خوب مي شوند و (cartilage) هم به طور طبيعي دو باره رشد نمي کنند .

نکته مثبت اينکه 90 درصد اوقات با جراحي و تمرينات فيزيکي مي توان زانوي صدمه ديده را شفا داد . اغلب صدمات زانو ناشي از تنيس نيازي به جراحي ندارند .اغلب صدمات را مي توان از طريق حرکات پاي صحيح پيش گيري کرد .امروزه براي کساني که دچار پارگي در مفصل زانو اند حرکات فيزيکي قبل از جراحي توصيه مي شود ، زيرا حتي اگر جراحي لازم شود ،در اين صورت مدت کمتري فرد به وضع عادي باز مي گردد. بنابر اين بهترين کار پيش گيري است ، اگر زانوي شما درد مي کند و کمي تورم دارد . استراحت کنيد ، يخ بگذاريد ، کمپرس کنيد وزانو را در محل بلند قرار دهيد .

ترکيب اين اقدامات باعث کاهش صدمه به بافت ها و تسريع زمان بهبود مي شود .

اگر هفته اي يکبار تنيس بازي مي کنيد مي توانيد ماهيچه هايتان را از طريق پياده روي تند وتمرين با وزنه تقويت کنيد . بايد يک روز در ميان يا ترجيحا هر روز همه گروههاي اصلي ماهيچه هايتان ، حرکات کششي انجام دهيد تا مفصل هايتان انعطاف پذير باشد .

سه تمرين کششي که به سلامت زانو کمک مي کند هر کدام 20 الي 30 ثانيه و2 تا 3 بار تکرار در هر طرف بدن انجام شود

تمرينات کششي و چرخش کمر

به پشت دراز بکشيد پاها دراز باشد ، زانوي راست را بلند کرده وساق پا را 90 درجه قرار دهيد .پاي راست رابه طرف پاي چپ بگردانيد تا ازروي آن بگذرد و به آرامي زانوي چپ را به طرف زمين در آن سوي بدن حرکت دهيد .سعي کنيد شانه ها و کمر صاف روي زمين بماند

 

به پشت دراز بکشيد مچ پاي راست را روي زانوي چپ قرار دهيد ، با هر دو دست ران پاي چپ را گرفته و به آرامي به طرف سينه بکشيد

 

در حالت نشسته پاي راست را خم کرده و کف آنرا به ران چپ تکيه دهيد . با کمر راست نگاه داشته شده به جلو خم شده و سعي کنيد انگشتان پاي چپ را لمس کنيد ، همين حرکت را با پاي ديگر تکرا کنيد

 

تمرين قدرتي

پله : حدود 8 الي 12 بار روي پله يا سکو رفته و باز گرديد، براي شدت بيشتر يک دمبل 1 کيلوئي در دستانتان بگيريد

 

بايستيد وپاها را به اندازه عرض شانه ها باز کنيد ، در حاليکه دو دست را در جلوي بدن دراز کرده به آرامي روي زانو هايتان به جلو خم شويد تا رانها موازي زمين قرار گيرد ، وزن بدن بايد در عقب روي پاشنه پا باشد . با انقباض ماهيچه ها ي ران وباسن به حالت ايستاده باز گرديد

بايستيد وپاها را به اندازه عرض شانه ها باز کنيد ، يک گام بزرگ به جلو برداريد زانوها يتان را خم کنيد تا ران پاي چپ موازي وران پاي راست عمود بر زمين قرار گيرد ،همين حرکت رابا پاي ديگر تکرار کنيد

 

کمک هاي اوليه درد مفصل زانو

  مشکل

دليل

چه کار کنيم؟

درد زير کاسه زانو ، درد هنگام سرويس ،پرش، ايستادن ناگهاني بيشتر مي شود ،بعد از بازي ورم مي کند

مشکل تاندن که کاسه زانورا به استخوان ساق وصل مي کند ، بدليل تکرارحرکت بوجود مي آيد.

استراحت ،يخ ،کمپرس ،زانو جاي بلند داروي ضد تورم مصرف کنيد .چند هفته بازي نکنيد پياذه روي ، شنا و حرکات کششي انجام دهيد

درد از جلوي کاسه زانو پخش مي شود، نشستن زيا د وبالا رفتن از پله درد شديد تر مي شود

از سائيدن تکراري سطح زيرين کاسه زانوبر استخوان ران ايجاد مي شود.

 تنيس و هر فعاليت ورزشي را يکي دو هفته تعطيل کنيد داروي ضذ تورم مصرف کنيد با پزشک مشورت کنيد

درد شديد ناشي از حرکت چرخشي همراه با بي ثباتي وتورم ،درد بسرعت بر طرف مي شود، درد در حرکت بعدي تکرار مي شود ، در داخل زانو احساس خشکي مي کنيد؟

احتمالا يک ligament زانو کش آمده، پار شده ويا آسيب ديده، اين اتصال داخل مفصل زانو استخوان ران به ساق است

استراحت،يخ ، کمپرس ، زانو جاي بلند اگر در زانو درد داريد به پزشک مراجعه کنيد معمو لا جراحي مي طلبد وبعد تمرينات فشرده ( بستگي به ميزان صدمه دارد)

بعد از يک چرخش شديد زانو احساس درد و بيرون زدن ،نمي توانيد مفصل را حرکت دهيد،فورا ورم مي کند ، بدون کمک نمي توانيد راه برويد ؟

پارگي يک ligament ديگرکه استخوان ران را به ساق وصل مي کند

استراحت ، يخ ، کمپرس ، زانو جاي بلند به پزشک مراجعه کنيد اين صذمه معمولا جراحي مي طلبد وبعد تمرينات فشرده براي چند ماه تنيس را تعطيل کنيد

 

4-  مشکل درد مچ پا

بازيکن تنيس بسرعت عرض زمين را مي دود ، توپ را زده و ناگهان ترمز مي کند . سپس بسرعت به سمت ديگر زمين مي دود که دو باره توپ را بزند ، تعجب دارد که گاهي مچ پا دچارصدمه مي شود ؟ تقريبا در هر ضربه تنيس بعد از دويدن ، ايستادن ناگهاني هست که نيروي چرخشي را به مچ پاها منتقل مي کند ودو باره اين عمل تکرار مي شود . يکي از بيشترين صدمات بدني در تنيس مربوط به مچ پا است .
يک چرخش در جهت غلط باعث درد مچ پا مي شود وچنانچه پا ، زانو ومچ در يک راستا
نباشند وقتي پا روي زمين قرار گرفته در طي زمان قطعا سائيدگي ناجور تاندن پيش مي آيد،خوشبختانه مچ پا يک مفصل محکمي است هم کار فرود آمدن به زمين را ممکن مي کند و هم عامل ثبات است . در مچ پا دو استخوان ساق پا بهم وصل مي شوند . اين دو استخوان با ligament ها و تاندن بهم وصل اند.

احساس درد

سه بافت اتصال ligament درمچ پا محل آسيب هستند . وقتي بدنبال توپ مي دويد هر گام غلط مي تواند مفصل مچ را زيادي در يک جهت فشار دهد و کشش زيادي بافتهاي اتصال دهنده رايج ترين مشکل تنيس است . سه گروه صدمه وجود دارد وآنهم بستگي به ميزان صدمه دارد 1- دردناک 2- بسيار دردناک 3- فوق العاده دردناک
اغلب آسيبها متوجه کنار يا بيرون مچ هستند ولي گاهي درون مچ آسيب مي بيند که درمانش مشکلتر است . چنانچه مچ پايتان باد کرده است بايد عکس اشعه
x بگيريدتا پزشک مطمئن شود شکستگي وجود ندارد . حتي يک کشيدگي مچ چنانچه درمان نشود مچ پا رابراي هميشه بي ثبات خواهد کرد . معمول ترين مداوا استراحت ،يخ ، کمپرس و زانودر جاي بلند است . خيلي ها توجه نمي کنند که چقدر زمان براي مداوا لازم است .

صدمه درجه 1 دو الي سه هفته صدمه درجه 2 يک الي دو ماه صدمه درجه 3 سه الي شش ماه
بازيکني که زودتر از موعد به زمين تنيس باز گردد، دچار تورم تاندن دردناک مي شود ورم مي تواند ناشي از پاره گيهاي ريز تاندن باشد .

آسيب ديگر معمول در تنيس تاندن آشيل است که از پشت ساق پا تا مچ ادامه دارد، از آنجا که پاشنه آشيل بي انعطاف است در طي زمان وضع آن بدتر مي شود ، آثارآن درد بعد از بازي و ورم پشت مچ پا است . در صورت پاره گي تنها راه چاره جراحي است . بندرت لايه هايي از استخوان مچ پا کنده مي شو ومعمولا با جراحي اين ذرات بر داشته مي شوند .

براي محا فظت از بافتهاي مچ پا حرکات کششي و قدرتي لازم هستند ، آثار آن دردملايم در منطقه است

 تمرينات کششي

کشش پاشنه :رو بديواربايستيد در حاليکه يک پا جلو وديگري عقب است . پاي جلو را از زانو خم کنيد وپاي عقب در حاليکه کف پا روي زمين قرارداردبا هر دو دست به ديوار فشار آوريدتا احساس کشيدگي درتاندن پاشنه آشيل پاي عقبي داشته باشيد، 12ثانيه نگاه داريد و بعد با پاي ديگر همين حرکت را درسه مرحله تکرار کنيد

 

کشش در حالت چمبا تمه :در چهار چوب در به حالت چمبا تمه بنشينيد تا آنجا که مي توانيد پائين برويد در حاليکه دستتان به چهار چوب در تکيه دارند ، پايتان بايد به اندازه عرض شانه ها فاصله داشته باشد و قدري رو به بيرون باشند وزن شما روي هر دو پا باشد ، 1دقيقه تمرين کنيد

 

 دستتانتان را به پشت صندلي يا ميز تکيه دهيد . روي يک پا بايستيد به آرامي روي پاشنه پا بلند شويد 3 الي 5 ثانيه نگاه داريد وبه آرامي پايتان را بر زمين بگذاريد .10 الي 15 بار روي هر پا تکرار کنيد

 

کمک هاي اوليه درد مچ پا

 مشکل

دليل

چه کار کنيم؟

آيا مچ پا ورم دارد ؟

کشيدگي غير عمده

دو هفته روزي دوبار هر دفعه 10 الي20دقيقه يخ بگذاريد

آيا وقت دويدن وکشش تاندن پشت پا درد ميکند ؟

تاندن آشيل

سه هفته روزي دو بار هر دفعه 10 الي 15 دقيقه يخ بگذاريد

آيا محکم روي مچ پا فرود آمديد ،صدائي از مچ پا يتان شنيده ايد ،ورم کرده وکبود شده است ؟

کشيدگي شديد مچ پا

به پزشک مراجعه کنيد

آيا به مدت چند ماه مداوم مچ پا يتان درد داشته و ورم کرده و در چرخش مچ درد شديد احساس مي کنيد ؟

قطعات ريز استخوان مچ پا جدا شده اند

 به پزشک مراجعه کنيد

آيا پشت پاشنه پا لکه کبود داريد ، احساس فرو رفتن ميخ درمچ پا يتان هست ؟

پاره گي تاندن آشيل

به پزشک مراجعه کنيد

 

گرد آورنده : حسين شهابي

منبع : www.ktn1.com/Maghlat

مطالب مرتبط:

*آسیب های شایع در ورزش تنیس ( Tennis injuries )
*اقدامات اوليه در آسيب هاي ورزشي
*نکات کلیدی در پیشگیری از آسیب های ورزشی در تنیس

چاپ مطلب ارسال برای دوستان

 

 

 

 

  نقشه سایت | عضویت | درباره ما | تعرفه تبلیغات | ارسال نظرات | خانه  

حقوق این سایت متعلق به موسسه طب ورزش پارس می باشد.

هرگونه برداشتی از مطالب با ذکر منبع (www.sportmedicine.ir) بلامانع است.  

طراحی شده توسط شرکت سامانه های هوشمند مصباح شارژ