ifa
 

خانه ارسال نظرات تعرفه تبلیغات درباره ما عضویت تالار گفتگو نقشه سایت e خدمات الکترونیک

اورژانسهای ورزشی

آسیب ورزشی

توانبخشی ورزشی

رشته های ورزشی

روانشناسی ورزشی

پزشکی و ورزش

تغذیه ورزشی

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

 خانه > پايان نامه > پايان نامه ارشد
عنوان مقاله:بررسي ميزان ناهنجاري هاي اسكلتي دانش‌آموزان هنرستاني پسر فيروزكوه و ارتباط آن با فعاليت‌هاي ورزشي و عادات روزانه زندگي
نويسنده:رضايي رضا
متن خلاصه مقاله:

مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پيام‌نور سال 1383


اين تحقيق با هدف بررسي ميزان ناهنجاري‌هاي اسكلتي دانش‌آموزان هنرستاني پسر منطقه فيروزكوه و سنجش ارتباط فعاليت‌هاي ورزشي، عادات روزانه زندگي و دروس كارگاهي با بروز ناهنجاري به انجام رسيد. به همين منظور دانش‌آموزان هنرستان پسرانه شهرستان فيروزكوه به تعداد 244 نفر و با ميانگين قد 6/172 سانتيمتر، ميانگين وزن 57/64 كيلوگرم و دامنه‌ي سني 21-16 سال، به گروه مساوي يكي داراي دروس كارگاهي وديگري بدون آن تقسيم گرديده و پس از جلسه توجيهي برگه پرسشنامه (حاوي سوالاتي درباره عادات روزانه و انجام فعاليت‌هاي ورزشي) را تكميل نمودند؛ سپس با ابزار اندازه‌گيري (متر، ترازو، صفحه شطرنجي، جعبه آينه، كوليس و گونيامتر)‌قد و وزن و نمودارها در آنها مورد سنجش قرار گرفت. سپس با كمك روش‌هاي آمار توصيفي اطلاعات جمع‌آوري شده در جداول و نمودارها ثبت و دسته‌بندي شد. براي تعيين ارتباط بين داده ها از روش «مجذور خي x2» درسطح اطمينان 95% و 5%= و مقدار معناداري كه نرم‌افزار Spss10 ارائه نمود؛ استفاده گرديد. كه درنتيجه از بين 244 آزمودني 3/89% داراي ناهنجاري‌ بودند؛ از افراد ناهنجار متعلق به گروه اول و 7/47% به گروه دوم تعلق داشتند. دربين ناهنجاري‌هاي مورد بررسي ناهنجاري زانوي پرانتزي و پاي چرخيده به داخل به ترتيب با 7/64% و 6/1% بيشترين و كمترين شيوع را دارا بودند؛ البته در بخش بالاتنه، بيشترين و كمترين شيوع مربوط به ناهنجاري‌هاي كج پشتي و پشت صاف به ترتيب با 5/61% و 6/8% بوده است. ارتباط بين نداشتن دروس كارگاهي و بروز ناهنجاري معنادار بوده است. ارتباط بين تيپ بدني و ناهنجاري‌هاي زانوي پرانتزي ، كف پاي صاف و پهن و ارتباط بين سن و ناهنجاري‌هاي كج پشتيف پشت صاف‌ و شست كج و همچنين ارتباط بين انجام فعاليت ورزشي با ناهنجاري‌هاي كمرگود، شكم برآمده و زانوي پرانتزي معنادار بوده است. ارتباط بين قد با ناهنجاري‌هاي سربه جلو، كج پشتي و پشت گرد، ارتباط بين وزن با ناهنجاري‌هاي زانوي پرانتزي و ضربدري، ارتباط بين دست برتر با ناهنجاري‌ شانه افتاده و ارتباط بين نوع بالشت خواب با ناهنجاري سركج معنادار بوده است.

 


متن کامل:
.
چاپ مطلب ارسال برای دوستان

 

 

 

 

توانبخشی ورزشی

پزشکی و ورزش

ورزش بانوان

تناسب و سلامت

تغذیه ورزشی

روانشناسی ورزشی

رشته های ورزشی

اورژانس های ورزشی

ورزش معلولین

طب مکمل

ورزش و گروههای سنی

تشخیص و درمان

ماساژ درمانی

حرکات اصلاحی

اخبار

کلینیک درد

آسیب های ورزشی

  نقشه سایت | عضویت | درباره ما | تعرفه تبلیغات | ارسال نظرات | خانه  

حقوق این سایت متعلق به موسسه طب ورزش پارس می باشد.

هرگونه برداشتی از مطالب با ذکر منبع (www.sportmedicine.ir) بلامانع است.  

طراحی شده توسط شرکت سامانه های هوشمند مصباح شارژ